Omplacerade hundar återhämtar sig

Omplacerade hundar återhämtar sig Omplacerade hundar återhämtar sig och kan bygga mycket starka band till sina nya ägare. Foto: Adobe Stock

Omplacerade hundar återhämtar sig och kan bygga mycket starka band till sina nya ägare är slutsatsen av Linköpings universitets-forskarnas senaste publikation i Frontiers, som är ett resultat av ett samarbete med, bland andra, Hundstallet.

Resan från ett djurhem till ett nytt hem kan vara tuff för hunden, och forskarna försöker förstå exakt hur tuff den är. De fann att hundar anpassade sitt rörelsemönster till sina ägare, går när ägaren går och står stilla när ägaren stannar. Detta gällde både för hundar som alltid hade varit med sina ägare och för dem som hade hittat nya hem.

Högre nivåer av kortisol

Forskarna kontrollerade också hundarnas hår för kortisol, ett stresshormon, och fann att djurhemshundar hade högre nivåer än de som hade omplacerats. Detta tyder på att det är mer stressande att vara på ett djurhem än när hunden väl har anpassat sig till sitt nya hem. Dessutom verkade hundar i nya hem känna sig emotionellt närmare sina nya ägare än hundar som aldrig hade omplacerats.

Läs mer klicka här:

Källa: LiU