Arbetsmiljö

SVF:s styrelse: Kaoset trappas upp

SVF:s styrelse: Kaoset trappas upp

Som VeterinärMagazinet tidigare har rapporterat det uppstått en konflikt på Sveriges Veterinärförbunds kansli. Nu trappas konflikten upp genom att en namninsamling har startats för att få till ett nyval till styrelsen. Namninsamlingen sker via nätsajten skrivunder.com och uppropet är undertecknat av en lång rad namnkunniga veterinärer, bland andra Åsa Rising (chef på Djursjukhuset Sundsvall), Maria […]

Johan Beck-Friis ifrågasatt som ansvarig utgivare

Enligt uppgifter i sociala medier har styrelsen i SVF för avsikt att frånta Johan Beck-Friis titeln som ansvarig utgivare för medlemstidningen Svensk Veterinärtidning. Anledningen skulle vara att han har publicerat insändare från medlemmar som är kritiska till den nuvarande förbundsledningen. Det är inte klart om han skulle kvarstå som chefredaktör för tidningen och som informationschef […]

Mediauppgifter: Kris på SVF:s kansli

Det råder kris på Sveriges Veterinärförbunds kansli, skriver LO:s tidning Arbetet. Kansliets personal beskrivs som missnöjd och stämningen på arbetsplatsen som dålig. Enligt artikeln finns det flera förklaringar till den dåliga stämningen. En är att arbetsgivaren (alltså förbundet) inte har tecknat kollektivavtal för de anställda – trots att Sveriges Veterinärförbund är ett fackförbund, och trots […]

Djursjukhuset Gammelstad bygger om

Spaden är satt i jorden för en stor ombyggnation av Evidensias djursjukhus i Gammelstad i övre Norrland. Projektet sägs få positiva effekter för många djurägare och även ge fler arbetstillfällen.  Djursjukhuset byggs både ut och renoveras, vilket gör att behovet att remittera minskar och därmed att fler djur kan få hjälp på hemmaplan och slipper åka […]

Så ska djurförsöken minskas

Jordbruksverket har utsett en nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Kommittén ska styra Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor. Målet är att på sikt minska antalet djurförsök. – Med kommittén på plats räknar vi med att verksamheten i 3R-centret kommer igång på allvar och blir den nationella samlingspunkt som vi strävar efter. Vi satsar också på goda kontakter med andra länders 3R-center för att effektivisera arbetet, säger Cecilia Bornestaf, försöksdjurshandläggare på avdelningen för djurskydd och hälsa vid Jordbruksverket. 3R står för att minska (reduce), förfina (refine) och ersätta (replace) djurförsök. 3R-centret ska bland annat fungera som informations­- och kommunikationscentral för 3Rfrågor, ge stöd till de regionala djurförsöksetiska nämnderna i form av kunskap och utbildning samt till användare av försöksdjur och berörda myndigheter genom råd och rekommendationer. Kommittén består av personer med olika kompetenser inom bland annat veterinärmedicin och djurskydd. Ordföranden kommittén kommer i uppstartsskedet från Jordbruksverket. Kommitténs uppdrag är att prioritera 3R­centrets arbete samt att besluta om vilka råd och rekommendationer som ska ges. I nationella kommittén ingår: Håkan Henriksson, divisionsdirektör på Jordbruksverket (ordförande) och Ingrid Eilertz (vice ordförande). Ordinarie ledamöter är Elin Törnqvist, Karin Gabrielson Morton, Katarina Cvek Hopkins, Staffan Persson, Mats Sjöquist, Jan-Ingvar Jönsson, Åke Bergman, Åsa […]

Djursjukvården behöver bättre arbetsmiljö

Djursjukvården sticker ut som en bransch med ovanligt dålig koll på arbetsmiljöfrågor. Organisationen Prevent har därför tagit fram en handbok och ett antal filmer för att hjälpa till att förbättra arbetsmiljön. Enligt lag ska alla arbetsplatser, stora och små, implementera SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete). Det handlar om att ha en arbetsmiljöpolicy, rutiner och instruktioner på plats, […]

Statskontoret vill utöka tillsynen över djursjukvården

Den tillsyn av djurhälsopersonal som bedrivs av länsstyrelserna i dag, bör utökas med en tillsyn av själva verksamheterna inom djurens hälso- och sjukvård. Det skriver Statskontoret i sin rapport ”En förbättring av tillsynen inom djurens hälso- och sjukvård”. Dessutom vill man avgiftsfinansiera kontrollerna.  ” Vi bedömer att resultatet av tillsynen kan få större genomslag om den […]

Strålskyddet brister hos ambulerande veterinärer

Veterinärer som bedriver ambulerande röntgenverksamhet behöver stärka sitt strålskyddsarbete. Det bedömer Strålsäkerhetsmyndighetens i sin strålsäkerhetsvärdering för veterinärmedicin. Under 2015 inspekterade Strålsäkerhetsmyndigheten 22 veterinärer med ambulerande röntgenverksamhet. Samtliga hade tillstånd för verksamhet med joniserande strålning och bedrev röntgenverksamhet med fokus på hästar. De 22 tillståndshavarna anses vara ett representativt underlag för verksamhetsområdet. – Vi anser att veterinärer […]

AniCura öppnar ny klinik i Strängnäs

AniCura slår samman två kliniker till en ny klinik i Strängnäs, som ska öppna våren 2017. Det framgår av ett pressmeddelande. Det är AniCura Strängnäs Djurklinik och AniCura Veterinärboden i Åkers Styckebruk som går samman. Under de senaste åren har samarbetet mellan de båda kliniker ökat signifikant, enligt sitt pressmeddelandet. AniCura har därför beslutat att […]

USA-staterna med skyhöga veterinärlöner

USA framstår som något av ett drömland för veterinärer. Snittlönen ligger på 99 000 dollar per år, vilket med dagens höga dollarkurs (9:04) motsvarar 894 960 kronor. Men i 11 delstater är snittlönerna ännu mycket högre. Här är listan. Hawaii. Genomsnittlig årslön 198 600 dollar. (1,8 Mkr) New Jersey. 127 130 dollar. (1,15 Mkr) Connecticut. 125 630 dollar. (1,13 Mkr) […]

Norsk framgång: Utslaktning begränsar MRSA

Norge har haft stora framgångar med sitt kontrollsystem för att förhindra spridning av meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) mellan landets grisbesättningar, visar en rapport från Norges folkhälsoinstitut. Genom att screena samtliga besättningar efter MRSA och slakta ut de smittade bestånden har Norge lyckats begränsa smittspridningen mellan gårdar, och i förlängningen mellan djur och människa. För att […]

UDS har blivit miljöcertifierat

Universitetsdjursjukhuset vid SLU har miljöcertifierats enligt ISO 14001:2015. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har efter ett omfattande utvärderingsarbete beslutat att Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum på SLU har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 vad gäller utbildning, forskning, fortlöpande miljöanalys och djursjukhusvård. Det framgår av ett pressmeddelande.  – Det är ett viktigt led i den […]

Fler jobbar med djur

Antalet personer som arbetar inom djurbranschen har ökat med 30 procent på fem år, uppger Djurbranschens Yrkesnämnd DYN. Veterinärer och annan djursjukvårdspersonal ingår som en del i branschen. I dag arbetar drygt 20 000 människor hel- eller deltid med djur i omkring 7 000 företag, skriver DYN i ett pressmeddelande. Bland företagen finns både småföretagare […]

Appen som hjälper dig välja antibiotika

Osäker på vilken antibiotika du bör använda? Nu finns en app som ger beslutsstöd. Den kan laddas både till smartphone och dator. Det är Distriktsveterinärerna som har tagit fram appen i samarbete med Strama Gävleborg. Strama är ett nätverk på humansidan som verkar för klokare antibiotikaanvändning, och hade sedan tidigare appar för humansjukvården och tandvården. […]

Här kommer avlastningen

Djurvårdare på utökad nivå kan utgöra en efterlängtad avlastning för leg djursjukskötare. Nu går första kullen ut från utbildningen i Skara. Vittnesmålen om det stressade arbetssituationen på landets kliniker är många. Trots att det behövs cirka två leg djursjukskötare per veterinär, utbildar SLU i dag hälften så många djursjukskötare som veterinärer. Det gör att arbetssituationen […]

VeTA-dagarna: Nya regler för röntgen på väg

  Det finns förbättringspotential för personal inom djursjukvården när det gäller användning av röntgen. Det säger Lena Hyrke, Strålsäkerhetsmyndigheten, som är en av utställarna på VetTA-dagarna, som nu pågår i Stockholm. I februari 2018 träder nya föreskrifter i kraft, bland annat när det gäller tillstånd för röntgenverksamhet. Samtliga föreskrifter ses över, däribland djursjukvården. Det handlar […]

Personalen viktigaste brandskyddet

–Välutbildad personal som kan agera tidigt och snabbt är det viktigaste om man vill undvika stora skador vid brand. Det säger Thomas Reichert, restvärdesledare vid branden på Strömsholm. Just vid branden i Strömsholm agerade personalen mycket bra, poängterar han. Bristerna hade att göra med själva byggnaden. Hålen där ventilationsrör, elkablar och bredband gick var inte […]

Evidensia öppnar ny infektionsklinik i Helsingborg

Fredagen den 11 december invigs den nya infektionskliniken på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg, som har fått namnet Agazziz. Avdelningen har fått namn efter en hund, vars ägare donerade pengar och gjorde bygget möjligt. Kliniken kan bland annat ta emot patienter med resistensproblematik med högre patientsäkerhet under vårdtiden. Infektionsavdelningen har en yta på 442 kvadratmeter (mot tidigare 190) och är placerad […]

Upp