Jordbruksverket

Många hästplatser saknas i Jordbruksverkets register – försvårar arbetet att stoppa smittsamma sjukdomar

Många hästplatser saknas i Jordbruksverkets register – försvårar arbetet att stoppa smittsamma sjukdomar

Trots att det är tre år sedan som nya regler började gälla, saknas fortfarande många platser som håller hästar i Jordbruksverkets register. Det försvårar möjligheten…
Nationellt stöd har betydelse för jordbruket

Nationellt stöd har betydelse för jordbruket

I en rapport från Jordbruksverket redovisas det nationella stödets utveckling 2019–2023 med fokus på 2023. Under 2022 förstärktes det nationella stödet tillfälligt på några områden…
Små förändringar i spannmålsareal

Små förändringar i spannmålsareal

I år odlas det preliminärt spannmål på 1 007 400 hektar. Det är ungefär lika mycket som under 2023. Jämfört med 2023 odlas det mer…
Klagomålen ökar, men djurskyddskontrollerna minskar

Klagomålen ökar, men djurskyddskontrollerna minskar

Under 2023 ökade antalet inkomna klagomålsärenden kraftigt, visar Jordbruksverkets djurskyddsrapport. Samtidigt  gjorde länsstyrelserna det näst lägsta antalet djurskyddskontroller som uppmätts sedan 2014. Fler kontroller behövs,…
Oklart om lantbruksdjur får rätt smärttäckning vid operationer

Oklart om lantbruksdjur får rätt smärttäckning vid operationer

Har lantbruksdjur adekvat smärttäckning i samband med operativa ingrepp? Och är det förbjudet att kastrera får under lokalbedövning med gummiring i Sverige? Dessa frågor handlägger…
Jordbruksverket välkomnar ansvar från beredskapslagring av varor inom jordbruksområdet

Jordbruksverket välkomnar ansvar från beredskapslagring av varor inom jordbruksområdet

Jordbruksverket  menar att genom att beredskapslagra varor inom jordbruket som behövs för att tillverka nödvändiga livsmedel kan Sverige upprätthålla livsmedelsförsörjningen under en begränsad tid av…
Sökandet efter vildsvinskadaver återupptas

Sökandet efter vildsvinskadaver återupptas

Sökandet efter vildsvinskadaver i kärnområdet i den med afrikansk svinpest smittade zonen kring Fagersta återupptas, skriver Jordbruksverket. Syftet är att bekräfta att det inte finns…
Högriskområdet för fågelinfluensa är upphävt

Högriskområdet för fågelinfluensa är upphävt

Att vi nu är inne i en varmare period, innebär att en större andel av fåglarnas vårflytt är avklarad och förekomst av fågelinfluensa hos vilda…
Konsumtionen av kött minskar igen

Konsumtionen av kött minskar igen

Efter två år av ökningar minskade totalkonsumtionen av kött per capita med 1,7 procent i Sverige 2023. Huvudorsaken är högre priser. Det skriver Jordbruksverket i…
Privata veterinärer utför allt fler myndighetsuppdrag som OV

Privata veterinärer utför allt fler myndighetsuppdrag som OV

Antalet uppdrag som utförs av privata officiella veterinärer, OV, ökade kraftigt förra året – visar ny statistik från Jordbruksverket. Men det behövs fler. Sverige har…
Företag som har mjölkkor minskar kraftigt

Företag som har mjölkkor minskar kraftigt

Antalet företag inriktade på lantbruksdjur minskade med 3,9 procent under perioden 2020 till 2023. Det visar Jordbruksverkets strukturundersökning. Mjölkkoföretag minskade med hela 13 procent. Under…
Så vill Jordbruksverket möta de många smittorna

Så vill Jordbruksverket möta de många smittorna

Jordbruksverket vill inrätta en ”blåljusverksamhet” med veterinärer och andra experter för att klara den kraftiga ökningen av smittoutbrott i landet – och ber regeringen om…