Antibiotika

SVA efterfrågar mer underlag för övervakning av antibiotikaresistens

SVA efterfrågar mer underlag för övervakning av antibiotikaresistens

SVA övervakar förbrukning av antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier bland svenska djur. Läget är generellt sett stabilt och bra, men fortsatt arbete krävs för att…
Många hästplatser saknas i Jordbruksverkets register – försvårar arbetet att stoppa smittsamma sjukdomar

Många hästplatser saknas i Jordbruksverkets register – försvårar arbetet att stoppa smittsamma sjukdomar

Trots att det är tre år sedan som nya regler började gälla, saknas fortfarande många platser som håller hästar i Jordbruksverkets register. Det försvårar möjligheten…
Riktlinjer för kontroll av obehandlad mjölk har uppdaterats

Riktlinjer för kontroll av obehandlad mjölk har uppdaterats

LRF Mjölk har uppdaterat sin branschriktlinje för kontroll av den obehandlade mjölkens kvalite. Riktlinjen finns nu publicerad på Livsmedelsverkets webbplats. Revideringen av riktlinjen innebär bland…
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

Två nya, hittills okända mekanismer i bakterier kan bidra till utvecklingen av antibiotikaresistens. Genom att förändra antalet kopior av resistensgener i bakterierna ökar resistensen och…
Liten risk att BTV3 kommer till Sverige

Liten risk att BTV3 kommer till Sverige

I september 2023 upptäcktes en för Europa ny variant av blåtungevirus, BTV3, hos får och nötkreatur i Nederländerna. Viruset spreds snabbt över hela landet och…
Uppsala-forskare: Så kan antibiotikaresistens uppstå

Uppsala-forskare: Så kan antibiotikaresistens uppstå

En ny studie från Uppsala universitet visar hur heteroresistens, en övergående resistens som är vanlig hos många bakterier, kan fungera som ett förstadium till utveckling…
Efsa-rapport: Kampen mot antibiotikaresistans lönar sig

Efsa-rapport: Kampen mot antibiotikaresistans lönar sig

Kampen mot antibiotikaresistens lönar sig, men faran är långtifrån över. Det framkommer i en rapport från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiskt centrum för…
Ännu en studie som varnar för rått kött till hund

Ännu en studie som varnar för rått kött till hund

Nu kommer ytterligare en studie som varnar för att utfodra hundar med rått kött. Studien är brittisk och man har studera 600 friska sällskapshundar. Den…
Antibiotika för djur på lägsta nivån någonsin i Europa

Antibiotika för djur på lägsta nivån någonsin i Europa

Försäljningen av veterinära antibiotika har minskat kraftigt i Europa, skriver den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i ett pressmeddelande. Den totala försäljningen av veterinära antibiotika minskade med…
Grisbesättningar måste skyddas från LA-MRSA

Grisbesättningar måste skyddas från LA-MRSA

En särskild typ av multiresistenta bakterier, LA-MRSA, har blivit vanlig i grisbesättningar i flera länder, men hittills inte i Sverige. För att undvika en liknande…
Bortglömt virus används i kampen mot antibiotikaresistens

Bortglömt virus används i kampen mot antibiotikaresistens

Svenska biotechbolaget Zymiq satsar på ett alternativt vapen mot antibiotikaresistans – ett bortglömt virus från USA. Det är redan godkänt i USA för hund, nu…
SVA får 22 miljoner till EU-forskning för hållbar livsmedelsproduktion

SVA får 22 miljoner till EU-forskning för hållbar livsmedelsproduktion

SVA får cirka 22 miljoner kronor över tre år för att delta i EU:s forskningssatsning på hållbar livsmedelsproduktion. Elva SVA-forskare bidrar till olika så kallade…