Ännu en studie som varnar för rått kött till hund

Ännu en studie som varnar för rått kött till hund

Nu kommer ytterligare en studie som varnar för att utfodra hundar med rått kött. Studien är brittisk och man har studera 600 friska sällskapshundar. Den visar att hundar som ges rått kött löper ökad risk att drabbas av E. coli-bakterier som inte kan bekämpas med ciprofloxacin, en antibiotika som används på humansidan.

E.coli finns normalt i tarmarna hos människor och djur, och kan överföras mellan dem. Bakterien kan under vissa förutsättningar orsaka allvarlig sjukdom hos både människa och djur. Ciprofloxacin tillhör en grupp av antibiotika som kallas fluoroquinoloner och används för att behandla olika bakterieinfektioner hos både människor och, i vissa länder, även hos djur. WHO klassificerar dessa antibiotika som bland de mest akut viktiga antibiotikaklasserna.

I den brittiska studien, publicerad i One Health, sökte forskarna efter ciprofloxacin-resistenta E. coli-bakterier i tarmarna hos 600 friska husdjurshundar. Forskarteamet bad hundägarna att fylla i en enkät med detaljer om hundens kost, miljöer den rörde sig i och om hunden hade behandlats med antibiotika. Analys visade att utfodring av otillagat kött var den enda signifikanta riskfaktorn för utsöndring av dessa resistenta bakterier i hundens avföring. Detta stödjer andra publicerade studier som visar på sambandet mellan hundar som utfodras med rått kött och utsöndring av resistenta E. coli-bakterier.

I Storbritannien och EU har minskad användning av ciprofloxacin lett till en minskning av ciprofloxacin-resistens hos E. coli hos människa. Men användningen av fluoroquinoloner och resistensen kvarstår på mycket höga nivåer på andra håll i världen.

–Rått kött – oavsett om det är avsett för mänsklig konsumtion efter tillagning eller säljs som rå hundmat – kan vara förorenat med antibiotikaresistenta E. coli-bakterier. Tillagning dödar bakterierna och god handhygien minskar den omedelbara risken för att dessa bakterier sväljs och hamnar i en persons tarmar. Den som ger sin hund rått kött måste hantera det råa köttet, och vår forskning visar tydligt att detta innebär att djurägare troligen interagerar med ett husdjur som utsöndrar resistenta E. coli, säger Matthew Avison, professor i molekylär bakteriologi som ledde studien.

Risken minskar om djurägaren ger sin hund kött från djur som fötts på gårdar med mycket låg användning av kritiskt viktiga antibiotika, så som sker i Storbritannien och andra länder som Sverige.

E.coli finns normalt i tarmarna hos människor och djur och kan överföras mellan dem, vanligtvis genom dålig hemhygien, till exempel efter toalettbesök eller vid hantering av mat förorenad med avföringsmaterial, inklusive rått kött. När hundar utsöndrar resistenta bakterier i miljön och hemmet kan dessa bakterier ska överföras till deras ägare och andra människor. När en person sväljer några E. coli kan dessa bakterier stanna i deras tarmar i år innan de orsakar en infektion.

Länk till publikationen här