Alla artiklar

Nederländsk uppfödare  av nakenkatter får varning

Nederländsk uppfödare av nakenkatter får varning

För första gången har den nederländska livsmedels- och konsumentsäkerhetsmyndigheten (NVWA) utfärdat en officiell varning till en uppfödare av hårlösa katter, skriver Fecava i ett nyhetsbrev.…
Inkorskningsprojekt ska ge friskare cavalierer

Inkorskningsprojekt ska ge friskare cavalierer

Cavaliersällskapet och forskare från SLU inleder ett samarbete för att identifiera de gener som orsakar sjukdom hos cavalier king charles spaniel. Genom att DNA-sekvensera blodprover…
Eva Skiöldebrand första stipendiat i Ingvar Fredricsons stiftelse

Eva Skiöldebrand första stipendiat i Ingvar Fredricsons stiftelse

Den 28 maj får Eva Skiöldebrand ta emot det första stipendiet Ingvar Fredricsons stiftelse. Hon får stipendiet för sin banbrytande forskning om biomarkörer hos häst.…
Veterinärer som avlivar ofta kan själva få suicidtankar

Veterinärer som avlivar ofta kan själva få suicidtankar

En norsk studie visar att veterinärer som ofta avlivar djur, själva kan drabbas av suicidtankar, rapporterar flera medier. Huvudförfattare till de norska studien är Helene…
Regeringen förbereder för utbrott av mpox

Regeringen förbereder för utbrott av mpox

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att säkerställa den nationella tillgången till vaccin mot sjukdomen mpox (tidigare apkoppor). Syftet med uppdraget är att ha en beredskap…
Newcastlesjuka konstaterad hos värphöns i Skåne län

Newcastlesjuka konstaterad hos värphöns i Skåne län

Provresultat från SVA visar att fågelsjukdomen newscastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 230 000 värphöns i Helsingborgstrakten, Skåne län. Jordbruksverket har infört restriktioner…
108 motionärer kräver utredning av Sveriges Veterinärförbund

108 motionärer kräver utredning av Sveriges Veterinärförbund

Över 100 medlemmar kräver en extern utredning av hur Sveriges Veterinärförbund hanterat fallet med kansliveterinären Monika Erlandsson. Det skriver tidningen Arbetet i en uppföljning av…
Nationellt stöd har betydelse för jordbruket

Nationellt stöd har betydelse för jordbruket

I en rapport från Jordbruksverket redovisas det nationella stödets utveckling 2019–2023 med fokus på 2023. Under 2022 förstärktes det nationella stödet tillfälligt på några områden…
Riktlinjer för kontroll av obehandlad mjölk har uppdaterats

Riktlinjer för kontroll av obehandlad mjölk har uppdaterats

LRF Mjölk har uppdaterat sin branschriktlinje för kontroll av den obehandlade mjölkens kvalite. Riktlinjen finns nu publicerad på Livsmedelsverkets webbplats. Revideringen av riktlinjen innebär bland…
Nytt laxlarm från norska veterinärer

Nytt laxlarm från norska veterinärer

Mängder av fiskarter offras i norska odlingar av lax, öring och regnbåge. Det är många miljoner så kallade putsarfiskar som används för att bekämpa laxlusen,…
Domare minst intresserade av att förändra trubbnosar

Domare minst intresserade av att förändra trubbnosar

Utställningsdomare var den grupp som i högst utsträckning ansåg att rasstandarden bör följas vid val av avelsdjur, även om detta kan påverka hundarnas hälsa negativt.…
Betydande ökning av afrikansk svinpest i EU under 2023

Betydande ökning av afrikansk svinpest i EU under 2023

Under 2023 påvisdes afrikansk svinpest (ASF) i 14 medlemsstater, vilket innebär en femfaldig ökning av utbrott bland tamgrisar jämfört med föregående år. Det visar Efsas…