SVA

SVA efterfrågar mer underlag för övervakning av antibiotikaresistens

SVA efterfrågar mer underlag för övervakning av antibiotikaresistens

SVA övervakar förbrukning av antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier bland svenska djur. Läget är generellt sett stabilt och bra, men fortsatt arbete krävs för att…
Fästingarten Dermacentor marginatus finns nu i Sverige

Fästingarten Dermacentor marginatus finns nu i Sverige

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) kan konstatera att en ny fästingart – Dermacentor marginatus – har upptäckts för första gången i Sverige. Detta efter att analyserat…
Nya vaccinrön från ACVIM Forum i USA

Nya vaccinrön från ACVIM Forum i USA

Under American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) Forum i Minneapolis i USA presenterade Intervacc nya rapporter som belyser vikten av vaccination som strategi för…
SVA: Så skyddas får, kor och hästar under betesperioden

SVA: Så skyddas får, kor och hästar under betesperioden

Betesperioden kan innebära vissa faror för djuren, och om sommaren får SVA ofta samtal från veterinärer och djurägare. Myndigheten har därför sammanställt goda råd till…
SVA efterlyser rapporter om tumlare

SVA efterlyser rapporter om tumlare

Forskare vid SVA och Naturhistoriska riksmuseet efterlyser allmänhetens hjälp för att undersöka hälsa och dödsorsaker hos tumlare. Tumlaren är den enda bofasta valen i svenska…
Ny kunskap för fodersäkerhet hos ren från SVA

Ny kunskap för fodersäkerhet hos ren från SVA

Stödutfodring av renar blir allt viktigare när tillgången på naturbete minskar. Nu har SVA sammanställt kunskap om fodersäkerhet hos ren i en ny broschyr riktad…
Inga tecken på smittspridning av AFS i kärnområdet

Inga tecken på smittspridning av AFS i kärnområdet

Vid SVA:s sökinsatser efter kadaver i Fagerstatrakten, gjordes inga fynd som förändrar bilden av utbrottet gjordes av afrikansk svinpest. Det finns inga tecken på pågående…
SVA efterlyser prover från sjuka rådjur

SVA efterlyser prover från sjuka rådjur

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vill i ett forskningsprojekt ta reda på om rådjur kan sprida parasiten kryptosporidier till människor via grönsaker. I ett första led…
Sökandet efter vildsvinskadaver återupptas

Sökandet efter vildsvinskadaver återupptas

Sökandet efter vildsvinskadaver i kärnområdet i den med afrikansk svinpest smittade zonen kring Fagersta återupptas, skriver Jordbruksverket. Syftet är att bekräfta att det inte finns…
Kvarka: Vaccin fungerar men måste kombineras med andra åtgärder

Kvarka: Vaccin fungerar men måste kombineras med andra åtgärder

I årets Stoppa kvarkan-kampanj lyfts vaccin som en av de viktigaste åtgärderna för att minska smittorisken för hästar. Men vaccinet måste kombineras med vanligt smittskydd,…
SVA får anslag för att ta fram nya svinpestresultat

SVA får anslag för att ta fram nya svinpestresultat

SVA har fått 1 miljon kronor i akutpengar från forskningsrådet Formas till att ta fram nya resultat om svinpesten.  Statsveterinären och docenten Erika Chenais på…
Liten risk att BTV3 kommer till Sverige

Liten risk att BTV3 kommer till Sverige

I september 2023 upptäcktes en för Europa ny variant av blåtungevirus, BTV3, hos får och nötkreatur i Nederländerna. Viruset spreds snabbt över hela landet och…