Smittskydd

Många hästplatser saknas i Jordbruksverkets register – försvårar arbetet att stoppa smittsamma sjukdomar

Många hästplatser saknas i Jordbruksverkets register – försvårar arbetet att stoppa smittsamma sjukdomar

Trots att det är tre år sedan som nya regler började gälla, saknas fortfarande många platser som håller hästar i Jordbruksverkets register. Det försvårar möjligheten…
Sökandet efter vildsvinskadaver återupptas

Sökandet efter vildsvinskadaver återupptas

Sökandet efter vildsvinskadaver i kärnområdet i den med afrikansk svinpest smittade zonen kring Fagersta återupptas, skriver Jordbruksverket. Syftet är att bekräfta att det inte finns…
Kvarka: Vaccin fungerar men måste kombineras med andra åtgärder

Kvarka: Vaccin fungerar men måste kombineras med andra åtgärder

I årets Stoppa kvarkan-kampanj lyfts vaccin som en av de viktigaste åtgärderna för att minska smittorisken för hästar. Men vaccinet måste kombineras med vanligt smittskydd,…
Högriskområdet för fågelinfluensa är upphävt

Högriskområdet för fågelinfluensa är upphävt

Att vi nu är inne i en varmare period, innebär att en större andel av fåglarnas vårflytt är avklarad och förekomst av fågelinfluensa hos vilda…
Liten risk att BTV3 kommer till Sverige

Liten risk att BTV3 kommer till Sverige

I september 2023 upptäcktes en för Europa ny variant av blåtungevirus, BTV3, hos får och nötkreatur i Nederländerna. Viruset spreds snabbt över hela landet och…
Listeria ett växande problem när befolkningen åldras

Listeria ett växande problem när befolkningen åldras

Folkhälsomyndigheten ser en stigande trend i antalet listeria­infektioner i Sverige. Geriatriker kritiserar smittspårningsarbetet. Det skriver Dagens Nyheter. Förra året registrerades enligt tidningen 131 fall av…

TBE-smitta kan spridas via opastöriserad mjölk

Fästingbett är det vanligaste sättet att bli smittad med TBE-virus, men det finns också risk att smittas via opastöriserad mjölk och mjölkprodukter. Det visar en…
Sorkfeber konstateras allt längre söderut

Sorkfeber konstateras allt längre söderut

Skogssorkar i Skåne bär på ett virus som kan orsaka sorkfeber hos människor. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, gjord i samarbete med…
Privata veterinärer utför allt fler myndighetsuppdrag som OV

Privata veterinärer utför allt fler myndighetsuppdrag som OV

Antalet uppdrag som utförs av privata officiella veterinärer, OV, ökade kraftigt förra året – visar ny statistik från Jordbruksverket. Men det behövs fler. Sverige har…
Renkoppor nyupptäckt virussjukdom hos ren

Renkoppor nyupptäckt virussjukdom hos ren

Ett nyupptäckt virus har påvisats hos renar i Sverige och Norge. Det ger sår och sårskorpor runt ögon och på könsorgan och läker vanligtvis långsamt…
Fruktad bisjukdom upptäckt i Gävle

Fruktad bisjukdom upptäckt i Gävle

Den fruktade bisjukdomen amerikanska yngelröta, även kallad bipest har upptäckts biodling i Gävle. En skyddszon på en mil har upprättats, uppger Ekot. Bipest är en…
25 hästar i Västsverige smittade av EHV-1

25 hästar i Västsverige smittade av EHV-1

Göteborgs Fältrittklubb, en av Sveriges största ridskolor, har drabbats av EHV-1. Det rapporterar Svt. Enligt Svt har SVA bekräftat att 25 hästar vid ridskolan har…