Listeria ett växande problem när befolkningen åldras

Listeria ett växande problem när befolkningen åldras

Folkhälsomyndigheten ser en stigande trend i antalet listeria­infektioner i Sverige. Geriatriker kritiserar smittspårningsarbetet. Det skriver Dagens Nyheter.

Förra året registrerades enligt tidningen 131 fall av listeria, vilket är den högsta siffran hittills i statistiken och sex fler än förra året. En ökande andel av den äldre befolkningen är känslig för bakterien, uppger utredaren Rikard Dryselius till tidningen.

DN har i veckan publicerat en granskning av ett stort listeriautbrott i Sverige under 2022 och 2023. Totalt insjuknade 19 personer, varav sju dog. Utbrottet kopplades till laxprodukter som nått marknaden från Leröys fabrik i Kungshamn. Livsmedelsverket spårade så småningom smittkällan till ett norskt laxslakteri. Det tog nästan ett år.

Samtidigt är det svårt att slå fast att dödsorsaken bland dem som drabbats under utbrottet verkligen var listeria, eftersom de hade bakomliggande sjukdomar. Yngve Gustafson, senioprofessor i geriatrik vid Umeå universitet, menar att det finns stora brister i förståelsen för hur listeria kan drabba äldre, och vikten av att bakterierna inte sprids vidare till konsumenter.

– Vid de flesta fynd görs bara ett återkallande. Det kanske räcker, åtminstone tillfälligt. Men vid ett konstaterat utbrott, där det finns tydlig information om varifrån smittan kommit, måste en spårning göras omgående. I det här fallet verkar det som att det under en längre tid kommit in nya bakterier i den mat som sedan distribuerats, säger han till DN.

Källa: DN