Om oss

Veterinärmagazinet ges ut av Editor Media i Stockholm AB.

c/o Vetenskapsmedia, Box 1191, 111 91 Stockholm

Besöksadress: Drottninggatan 108, Stockholm

Tel: 073-684 46 86

Tryckupplaga 5 000 ex

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Ingrid Kindahl, 070-530 58 64, ingrid.kindahl@veterinarmagazinet.se

Webbproduktion: Webbverkstaden.com

Formgivning: Menu Content Agency

Annonser: MediaKraft AB, Robert Wallner, direkt: 08-23 45 32, mobil: 0709-92 53 43
Carl Larsson, direkt: 08-23 45 35, mobil: 070-147 50 29

• VeterinärMagazinet är en oberoende tidning för veterinärer och andra yrkesgrupper inom djursjukvården. VeterinärMagazinet är annonsfinansierad och distribueras gratis till läsarna.

• Det redaktionella innehållet ska hålla hög journalistisk kvalitet och utformas oberoende av annonsörer.

• VeterinärMagazinet ska hålla läsarna uppdaterade när det gäller nyheter och karriärmöjligheter.

• VeterinärMagazinet ska hjälpa läsarna uppnå högre lönsamhet i sin verksamhet – oavsett om den drivs i privat eller offentlig regi.

• VeterinärMagazinet ska stärka läsarnas befintliga nätverk och bygga nya.

• VeterinärMagazinet ska ta upp ämnen är angelägna för läsarna. Det handlar inte bara om veterinärmedicin, utan även om ämnen som berör läsarna i deras egenskap av företagare och/eller chefer, det vill säga frågor om företagande, ekonomi, försäkringar, pensionslösningar och ledarskap.

Medlem av Sveriges Tidskrifter

 

Upp