Om oss

Veterinärmagazinet AB

Box 553
101 31 Stockholm

Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Ingrid Kindahl, 070-530 58 64, ingrid.kindahl@veterinarmagazinet.se

Marknadsansvarig:
mikaela.wollin@veterinarmagazinet.se,  073-684 46 86

FormgivningPenny Lane Communication
Tryck: Trydells

TS-kontrollerad upplaga: 5 700 ex
Medlem av Sveriges Tidskrifter

Annonser:
Mikaela Wollin
mikaela.wollin@veterinarmagazinet.se
+46 736 84 46 86

Webbproduktion:
webbverkstaden.com

 

Tidningspolicy

  • VeterinärMagazinet är en oberoende tidning för veterinärer. VeterinärMagazinet är annonsfinansierad och distribueras gratis till läsarna.
  • Det redaktionella innehållet ska hålla hög journalistisk kvalitet och utformas oberoende av annonsörer.
  • VeterinärMagazinet ska hålla läsarna uppdaterade när det gäller nyheter och karriärmöjligheter.
  • VeterinärMagazinet ska hjälpa läsarna uppnå högre lönsamhet i sin verksamhet – oavsett om den drivs i privat eller offentlig regi.
  • VeterinärMagazinet ska stärka läsarnas befintliga nätverk och bygga nya.
  • VeterinärMagazinet ska ta upp ämnen som är angelägna för läsarna. Det handlar inte bara om veterinärmedicin, utan även om ämnen som berör läsarna i deras egenskap av företagare och/eller chefer, det vill säga frågor om företagande, ekonomi, försäkringar, pensionslösningar och ledarskap.

Vi arbetar ibland under hatten Editor Media AB. Det är en bifirma till VeterinärMagazinet AB. I Editor Media arbetar vi med redaktionella uppdrag för till exempel StyrelseAkademien, som anlitar oss för att göra medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete, och Svea Ekonomi, där vi skriver kundtidningarna Update Företag och Update Privat.  Vidare medverkar vi regelbundet i tidningen Driva Eget samt har en del andra frilansuppdrag.