Om oss

Veterinärmagazinet AB
Svartmangatan 9
111 29 Stockholm
Kontakt: +46 70-698 03 29

Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Jenny Persson
Kontakt: +46 70-698 03 29
jenny.persson@veterinarmagazinet.se

Annonser:
Carl Larsson
Kontakt: +46 70-769 10 11
carl.larsson@veterinarmagazinet.se

Platsannonser:
Said Samea
Kontakt: +46 70-622 06 28
said.samea@veterinarmagazinet.se

Formgivning
lotta.westberg@veterinarmagazinet.se

Tryck: Trydells

TS-kontrollerad upplaga: 5 700 ex
Medlem av Sveriges Tidskrifter

Tidningspolicy

  • VeterinärMagazinet är en oberoende tidning för veterinärer. VeterinärMagazinet är annonsfinansierad och distribueras gratis till läsarna.
  • Det redaktionella innehållet ska hålla hög journalistisk kvalitet och utformas oberoende av annonsörer.
  • VeterinärMagazinet ska hålla läsarna uppdaterade när det gäller nyheter och karriärmöjligheter.
  • VeterinärMagazinet ska hjälpa läsarna uppnå högre lönsamhet i sin verksamhet – oavsett om den drivs i privat eller offentlig regi.
  • VeterinärMagazinet ska stärka läsarnas befintliga nätverk och bygga nya.
  • VeterinärMagazinet ska ta upp ämnen som är angelägna för läsarna. Det handlar inte bara om veterinärmedicin, utan även om ämnen som berör läsarna i deras egenskap av företagare och/eller chefer, det vill säga frågor om företagande, ekonomi, försäkringar, pensionslösningar och ledarskap.