Renkoppor nyupptäckt virussjukdom hos ren

Renkoppor nyupptäckt virussjukdom hos ren

Ett nyupptäckt virus har påvisats hos renar i Sverige och Norge. Det ger sår och sårskorpor runt ögon och på könsorgan och läker vanligtvis långsamt av efter några veckor, ibland månader. Viruset har preliminärt fått namnet renkoppsvirus och sjukdomen heter renkoppor. SVA har lagt till nya webbsidor för att svenska renägare ska kunna informera sig om sjukdomen.

Viruset upptäcktes under senhösten 2023 via ett forskningsprojekt hos norska Veterinærinstituttet. Viruset fanns hos prover från ren i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län i Sverige samt i Troms fylke i Norge. Det har antagligen funnits i Sverige och Norge ett antal år utan att definieras som ett eget virus.

– Det mesta vi vet just nu är från vårt norska systerinstitut. Vi har tillsammans med Gård & Djurhälsan, Jordbruksverket och Livsmedelsverket tagit fram ett dokument med frågor och svar med det vi vet och vad som gäller i Sverige. I nuläget tror vi inte att viruset orsakar allvarlig sjukdom för renar som drabbas. Viruset bedöms i dagsläget inte kunna spridas från djur till människa. I första hand handlar vår information om att renägare ska få adekvat information för att kunna begränsa smittspridningen, säger Jonas Wensman, laborator på SVA.

Med nuvarande information vidtar inte svenska myndigheter några särskilda åtgärder men följer läget och samlar kunskap.

Råd till renägare är att isolera sjuka djur i ett sjukhägn och de bör fodras och hanteras efter att friska djuren. Flytta inte redskap eller krubbor från sjukhägn till hägn med friska djur. Utgå ifrån att såren kring ögon och genitalier är smärtsamma för djuren och de drabbade renarna kan därför behöva extra omsorg. Om en ren är i behov av behandling behöver en veterinär kontaktas. Smittrycket i ett hägn kan minskas genom att släppa ut de friska djuren på fribete, med kompletterande utfodring om betet är dåligt. Renägare bör rådgöra med veterinär.

Sedan 2018 har sår kring ögonen utan känd orsak observerats hos enstaka svenska renar. Under höstarna 2022 och 2023 sågs sår runt ögonen men framför allt vid könsorganen hos många fler renar, mest i Sverige, men även i Norge. Orsaken till såren var okänt fram till 2023, då renar undersöktes och provtogs i samband med slakt i ett forskningsprojekt. I material från sår påvisades ett virus som aldrig tidigare diagnostiserats i Europa. Viruset har fått det preliminära namnet renkoppsvirus och tillhör en grupp virus som ger hudsår. Viruset tillhör virusfamiljen koppvirus (Poxviridae) och virussläktet hjortkoppsvirus (Cervidpoxvirus). Sjukdomen kallas renkoppor.

Tidigare har hjortkoppsvirus blivit påvisade hos ren på Toronto Zoo i Kanada, samt i USA hos vitsvanshjort, svartsvanshjort, mulhjort, amerikansk älg, pudu och persisk gasell. Viruset som påvisats hos ren i Norge och Sverige är genetiskt annorlunda än de hjortkoppsvirus som hittills har karaktäriserats, något som kan tyda på att det inte är infört från USA eller Kanada. Detta betyder att renkoppsvirus kan ha existerat i Norge och Sverige under kortare eller längre tid innan det blev påvisat. För att kunna fastställa uppkomsten och förekomsten behövs mer forskning.

Källa: SVA, foto Ulrika Rockström/Gård & Djurhälsan