Livsmedel

Livsmedelsverket och SGU vill ha nationell insamling av dricksvattendata

Livsmedelsverket och SGU vill ha nationell insamling av dricksvattendata

Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) föreslår ett nytt system för nationell insamling och lagring av information om dricksvattenförsörjning. Det framgår av ett pressmeddelande. Förslaget…
Nya regler om vildsvin försenas efter synpunkter från EU

Nya regler om vildsvin försenas efter synpunkter från EU

De nya föreskrifterna om jägares försäljning av små mängder vildsvin och kött av vildsvin försenas eftersom EU-kommissionen har synpunkter på förslaget. Förslaget behöver nu ses…
Riktlinjer för kontroll av obehandlad mjölk har uppdaterats

Riktlinjer för kontroll av obehandlad mjölk har uppdaterats

LRF Mjölk har uppdaterat sin branschriktlinje för kontroll av den obehandlade mjölkens kvalite. Riktlinjen finns nu publicerad på Livsmedelsverkets webbplats. Revideringen av riktlinjen innebär bland…
Billig metod förvandlar avloppsvatten till dricksvatten

Billig metod förvandlar avloppsvatten till dricksvatten

En avhandling från Lunds universitet visar att det är relativt billigt att rena avloppsvatten, så att det kan användas för bevattning, och så småningom till…
Officiella veterinärer håller svensk mat säker

Officiella veterinärer håller svensk mat säker

Officiella veterinärer på Livsmedelsverket spelar en helt avgörande roll för livsmedelssäkerheten på svenska slakterier. Förra året otjänligförklarade de helt eller delvis totalt 12 310 slaktkroppar.…
Första slakten på gård genomförd i sörmländsk hage

Första slakten på gård genomförd i sörmländsk hage

Nu har djurägare och slakterier större möjligheter att slakta djur på den gård de kommer från. Den första slakten har nu skett under lugna förhållanden…
Jordbruksverket beräknar livsmedelsbehovet i krig och kris

Jordbruksverket beräknar livsmedelsbehovet i krig och kris

Jordbruksverket har tagit fram en modell för att beräkna mängden mat i det svenska livsmedelssystemet, som en del i uppbyggnaden av det civila försvaret. Modellen…

TBE-smitta kan spridas via opastöriserad mjölk

Fästingbett är det vanligaste sättet att bli smittad med TBE-virus, men det finns också risk att smittas via opastöriserad mjölk och mjölkprodukter. Det visar en…
Konsumtionen av kött minskar igen

Konsumtionen av kött minskar igen

Efter två år av ökningar minskade totalkonsumtionen av kött per capita med 1,7 procent i Sverige 2023. Huvudorsaken är högre priser. Det skriver Jordbruksverket i…
Rekordmånga laxar dör i norska odlingar

Rekordmånga laxar dör i norska odlingar

Fler laxar än någonsin tidigare dog av infektionssjukdomar i norska laxodlingar under 2023. Det framkommer av Fiskhälsorapporten från Norges Veterinärinstitut. Totalt dog 105,4 miljoner laxar…
Välfärdsproblem finns även i ekologisk äggproduktion

Välfärdsproblem finns även i ekologisk äggproduktion

Välfärden för värphöns behöver förbättras, även inom ekologisk äggproduktion. Det visar en studie från SLU. För att öka kunskapen om lantbruksdjurens välfärd i kommersiell produktion…
Stort matsvinn från slakterier

Stort matsvinn från slakterier

Svenskt grisblod blir biogas, inte blodpudding. 450 000 ton livsmedelsråvaror lämnade aldrig gårdarna under åren 2020-2022, enligt en ny rapport från Jordbruksverket. Det mesta svinnet…