Rekordmånga laxar dör i norska odlingar

Rekordmånga laxar dör i norska odlingar

Fler laxar än någonsin tidigare dog av infektionssjukdomar i norska laxodlingar under 2023. Det framkommer av Fiskhälsorapporten från Norges Veterinärinstitut.

Totalt dog 105,4 miljoner laxar i den norska fiskodlingsindustrin under 2023. Cirka 40 miljoner dog i burar på land och över 65 miljoner av dödsfallen ägde rum i havsbaserade odlingar. Det är rekord, både vad gäller antal och andel av den totala produktionen. Var sjätte död lax dog i nätburar, där laxar föds upp tätt packade.

Enligt Norges Veterinärinstitut utgjorde skador under avlusning samt två olika infektionssjukdomar huvudanledningarna till dödsfallen. Dessutom ökar antalet sjukdomar bland laxarna, och de sprider sig till vilda laxar. Enligt Dagens Nyheter har de läkemedel som tidigare använts för avlusning gjort lössen resistenta, varför man numera avlusar mekaniskt med hjälp av bland annat varmt vatten. Det hela är en procedur som är både smärtsam och stressande för laxarna.

– Vi hoppas att rapporten ska leda till att det blir tydligare regler för hur fisken hanteras. Vi tar vilda djur och stoppar dem i en odlingskasse och då är det vårt ansvar att se till att de har det så bra som möjligt, säger Ingunn Sommerset till Dagens Nyheter. Hon är sektionsledare på Veterinärinstitutets avdelning för akvatisk biosäkerhet och redaktör för Fiskhälsorapporten.

Ingunn Sommerset efterlyser en märkning för odlad lax som visar att villkor för djurvälfärd har uppfyllts, i syfte att ge producenter möjlighet att ta ut ett högre pris för laxen och därigenom skapa vilja att investera i teknik och mindre intensiv produktion.

Länk till Fiskhälsorapporten här

Källa: DN. Bilden är en genrebild från Mostphotos.