Första slakten på gård genomförd i sörmländsk hage

Första slakten på gård genomförd i sörmländsk hage

Nu har djurägare och slakterier större möjligheter att slakta djur på den gård de kommer från. Den första slakten har nu skett under lugna förhållanden i hagen på en gård i Södermanland.

I november 2023 blev De Vilda det första företaget som godkändes för att utföra slakt på den jordbruksanläggning som djuren kommer ifrån. Den 8 april utfördes den första slakten på en gård i Södermanland. Det gällde två kor av rasen highland cattle.

–Highland cattle är en ras som kan vara svår att transportera till slakteriet. Därför valde vi att göra slakten på gården, säger Mikael Löf, vd på De Vilda.

Den här lösningen är ett komplement för de djur som inte passar in i det vanliga systemet för slakt. Slakt på gården i sådana fall är inte bara bra för djuren utan det finns en viktig miljöaspekt i det också, eftersom det köttet kan tas tillvara.

Slakten gick lugnt till, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande. Bedövningen av djuren utfördes i hagen tillsammans med de andra djuren, men avskilt. En veterinär från Livsmedelsverket närvarade. 58 minuter senare var slaktkropparna transporterade till slakteriet. Nu väntar köttbesiktning från Livsmedelsverket.

–Jag tycker det funkade väldigt bra, säger Mikael Löf. Det går åt mer tid, men det är ett bra komplement till övrig slakt.

EU:s regler har tillåtit slakt på jordbruksanläggning av ett begränsat antal nötkreatur, hästar och tamsvin sedan hösten 2021. Året därpå tog Livsmedelsverket fram hur reglerna ska fungera i praktiken. Det arbetet gjordes tillsammans med en bred grupp intressenter, bland annat lantbrukare, slakterier och branschorganisationer.

–Det är glädjande att slakt på gård blivit verklighet, säger Eiríkur Einarsson, avdelningschef på Livsmedelsverket. Och att vi har kunnat införa regelverket i samråd med intressenterna, så att det kan komma till nytta i livsmedelskedjan.

Slakterier kan ansöka hos Livsmedelsverket för att bli godkända för slakt på gård. En djurägare som vill få sitt djur slaktat på gård kan anmäla intresse till sitt lokala slakteri.

Källa: Livsmedelsverket. Bilden är en genrebild tagen av Jessica Hanson/Mostphoto.