Slakt

Djurtransporter till slakt blir allt längre, trots lagstiftning

Djurtransporter till slakt blir allt längre, trots lagstiftning

När transporter av djur till slakt överskrider den lagstadgade tidsgränsen ökar risken för onödigt lidande. Officiella veterinärer på Livsmedelsverket ser allt fler sådana fall. Ibland…
Officiella veterinärer håller svensk mat säker

Officiella veterinärer håller svensk mat säker

Officiella veterinärer på Livsmedelsverket spelar en helt avgörande roll för livsmedelssäkerheten på svenska slakterier. Förra året otjänligförklarade de helt eller delvis totalt 12 310 slaktkroppar.…
Första slakten på gård genomförd i sörmländsk hage

Första slakten på gård genomförd i sörmländsk hage

Nu har djurägare och slakterier större möjligheter att slakta djur på den gård de kommer från. Den första slakten har nu skett under lugna förhållanden…
Nödslaktsintygen otydliga – djur lider i väntan på avlivning

Nödslaktsintygen otydliga – djur lider i väntan på avlivning

Det formulär för nödslaktsintyg som svenska veterinärer använder kan vilseleda – vilket gjorde att en svårt skadad ko fick vänta i hela 22 timmar på…
Officiella veterinärer får bättre stöd för sina bedömningar

Officiella veterinärer får bättre stöd för sina bedömningar

Nu är den nya versionen av Jordbruksverkets vägledning för djurskyddskontroller på slakterier beslutad. Den har flera nya tillägg och ändringar. – Vi har lagt till…
Djurrättsalliansen: ”Över 900 brister på svenska slakterier förra året”

Djurrättsalliansen: ”Över 900 brister på svenska slakterier förra året”

83 av de 88 svenska slakterier som förra året hade minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen bröt mot djurskyddslagstiftningen. Totalt uppmärksammades 912 brister. Det visar Djurrättsalliansens…
Slakten av gris den högsta sedan 2011 – övriga animalier minskar

Slakten av gris den högsta sedan 2011 – övriga animalier minskar

Slakten av flera djurslag minskar, men ett djurslag går mot strömmen. Det visar Jordbruksverkets statistikrapport om animalieproduktionen för helåret 2022. Slakten av gris var den…
Kondens på slakterier ger risk för kontaminerade livsmedel

Kondens på slakterier ger risk för kontaminerade livsmedel

Kondens som droppar ner på slaktkroppar och andra livsmedel utgör en allvarlig risk för konsumenter. Det har blivit en vanlig arbetsuppgift för officiella veterinärer, OV,…
Allvarliga brister på slakterier faller mellan stolarna

Allvarliga brister på slakterier faller mellan stolarna

Officiella veterinärers enkla täta kontroller, ETK:er, på slakterier, visar på få men allvarliga avvikelser. Köttbranschen är missnöjd med den information man får från Livsmedelsverket. –…
Information om kasserade slaktkroppar når inte djurhållarna

Information om kasserade slaktkroppar når inte djurhållarna

Det är Livsmedelsverkets officiella veterinärer som fattar beslut om att slaktkroppar på slakterier helt eller delvis ska kasseras. Besluten riktas mot slakterierna – vilket lämnar…
Möjligheter till gårdsslakt utökas

Möjligheter till gårdsslakt utökas

Hittills har slakt, förutom nödslakt, bara varit möjlig på ett slakteri eller på ett mobilt slakteri för tama hov- och klövdjur. Nu kan slakten utföras…
Antalet bristfälligt märkta djur ökar markant

Antalet bristfälligt märkta djur ökar markant

Antalet bristfälligt märkta djur som når landets slakterier har ökat kraftigt de senaste åren. Det kan utgöra en allvarlig risk vid bland annat smittspårning. Men…