Djurrättsalliansen: ”Över 900 brister på svenska slakterier förra året”

Djurrättsalliansen: ”Över 900 brister på svenska slakterier förra året”

83 av de 88 svenska slakterier som förra året hade minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen bröt mot djurskyddslagstiftningen. Totalt uppmärksammades 912 brister. Det visar Djurrättsalliansens granskning av länsstyrelsens offentliga handlingar.

Förra året hade 88 av Sveriges 126 aktiva slakterier minst en djurskyddskontroll av länsstyrelsen. På 83 av de kontrollerade slakterierna upptäckte myndigheten att djurskyddslagstiftningen inte följdes. Totalt rör det sig om över 900 uppmärksammade brister, till exempel att djur inte bedövades ordentligt innan deras halsar skars upp, slakteripersonal saknade kompetensbevis, djur sköts med hagelgevär på ett felaktigt avstånd, obligatoriska rutiner i slakteriverksamheten saknades, fåglar slogs med gummiklubba i huvudet upprepade gånger innan de förlorade medvetandet, djur utsattes för elchocker och ytorna där djuren vistades innan slakt var smutsiga och blöta av urin.

38 slakterier kontrollerades inte alls under förra året, och bara fem av de 88 kontrollerade saknade helt brister vid sina djurskyddskontroller.

– Vår granskning ger en inblick i hur djurens fasansfulla sista timmar i livet ser ut på svenska slakterier. Djuren ses huvudsakligen som produkter och utsätts för ett grymt system. Efter ett miserabelt och kort liv i en djurfabrik går de en brutal död till mötes på ett slakteri. För oss är det uppenbart att även det som sker inom lagens ramar är oförsvarligt och oerhört fel, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Källa: Djurrättsalliansen