Möjligheter till gårdsslakt utökas

Möjligheter till gårdsslakt utökas

Hittills har slakt, förutom nödslakt, bara varit möjlig på ett slakteri eller på ett mobilt slakteri för tama hov- och klövdjur. Nu kan slakten utföras på den jordbruksanläggning som djuren kommer ifrån. Det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Möjligheten att slakta på gård har länge varit efterfrågad. Enligt EU-regler för slakt (2021) kan avlivningen av djuren nu utföras på den jordbruksanläggning som djuren kommer ifrån. Reglerna för slakt på gård tillåter slakt av högst tre nötkreatur (utom bison), högst sex tamsvin eller högst tre tama hästdjur vid samma tillfälle. Det innebär att alla ovanstående djur får slaktas på gården när transporten till slakterier skulle kunna innebära risker för den som hanterar djuren och det finns risk att djuren skadas under transport.

Själva slakten ska utföras av ett slakteri som Livsmedelsverket har godkänt för att utföra slakt på gård. Slakteriet måste ha en mobil enhet för avlivning på gården och transport till ett slakteri. Det är i de flesta fall endast avlivning, det vill säga bedövning och avblodning, som kan ske på gården, om inte den mobila enheten är anpassad för att även hantera urtagning av inre organ. Själva uppslaktningen ska ske inne på ett slakteri. Slakteriet behöver därför vara anpassat för att kunna ta emot de avlivade djuren från gården.

Källa: Livsmedelsverket