Djurtransporter till slakt blir allt längre, trots lagstiftning

Djurtransporter till slakt blir allt längre, trots lagstiftning

När transporter av djur till slakt överskrider den lagstadgade tidsgränsen ökar risken för onödigt lidande. Officiella veterinärer på Livsmedelsverket ser allt fler sådana fall. Ibland är överträdelserna från den lagstadgade åtta timmarsgränsen mycket stora. 

 Veterinärinspektör Anna Lindgren berättar att Livsmedelsverket hade 16 fall av överskridna transporttider förra året – då det även saknades legitima skäl. Året innan hade man nio sådana fall.

– Det här är verkligen att ta på allvar. Man har satt en gräns i lagstiftningen för att djuren ska ha mat och vatten och med marginal klara den påfrestning som en transport innebär, säger hon.

Enligt gällande lagstiftning får inte djur transporteras till slakt längre än åtta timmar, om det inte finns en speciell dispens från Jordbruksverket.

I början av april rapporterades att 260 slaktsvin från två olika besättningar transporterades i totalt hela 21 timmar och 25 minuter till slakteriet KLS Ugglarps i Dalsjöfors. Det var en mycket stor överträdelse.

”Chauffören ringde i går eftermiddag (2/4) och meddelade att han sitter fast på grund av snöoväder och väntar på bärgare och kommer bli sen. Då var han i Lidköping. Han fastnade på gården där han hämtade djur i Lidköping och sedan fastnade han igen i Ulricehamn där han fick vänta på bärgare. Sedan fastnade han i Borås i en uppförsbacke där han fick vänta på grusbil”, skriver den officiella veterinären från Livsmedelsverket som på plats på slakteriet hanterade ärendet, i en anmälan till Länsstyrelsen Jönköping.

Anna Lindgren ser allvarligt på det inträffade.

– Om man tittar på lagstiftningen som säger maximalt åtta timmar och den här transporten har pågått så pass här länge då är det ett väldigt stort avsteg. Slakteriet måste ha undrat var de här grisarna tagit vägen, säger hon.

Enligt Anna Lindgren innebär transporter till slakterier alltid en stress för djur, särskilt om de är försvagade på annat sätt. Djur kan få sjukdomar utlösta av själva transporten och omständigheter som kyla, värme och luftfuktighet.

– Tiden djuren tillbringar i transporten har stor betydelse. Transportörer behöver ha rutiner för oväntade händelser och en plan för hur man i de lägena ska agera för att säkerställa att djuren inte far illa, säger hon.

Länsstyrelsen Jönköping meddelar att man ännu inte har börjat handlägga det aktuella ärendet om transporten till KLS Ugglarps.

Text Håkan Frisell