Lantbrukets djur

Konsumtionen av kött minskar igen

Konsumtionen av kött minskar igen

Efter två år av ökningar minskade totalkonsumtionen av kött per capita med 1,7 procent i Sverige 2023. Huvudorsaken är högre priser. Det skriver Jordbruksverket i…
Företag som har mjölkkor minskar kraftigt

Företag som har mjölkkor minskar kraftigt

Antalet företag inriktade på lantbruksdjur minskade med 3,9 procent under perioden 2020 till 2023. Det visar Jordbruksverkets strukturundersökning. Mjölkkoföretag minskade med hela 13 procent. Under…
Värmestress ger dolda problem med  kornas fertilitet

Värmestress ger dolda problem med kornas fertilitet

Svenska kor värmestressas under sommarmånaderna så att de producerar mindre mjölk och har svårare att bli dräktiga. Det visar forskning från SLU. Enligt veterinären och…
Lövsta får 8 Mkr för att forska på hållbart lantbruk

Lövsta får 8 Mkr för att forska på hållbart lantbruk

SLU:s forskningsanläggning Lövsta utanför Uppsala får 8 Mkr av familjens Kamprads stiftelse för att bidra till utvecklingen av en hållbar produktion av grödor, mjölk och…
Agria-pengar till stärkt djurvälfärd och klimatanpassat lantbruk

Agria-pengar till stärkt djurvälfärd och klimatanpassat lantbruk

Genom Stiftelsen Lantbruksforskning går Agria forskningsfond in med totalt 420 000 kronor till forskning om lantbrukets djur och grödor. Målet är att forskningsresultaten ska bidra…
Antalet lantbruksdjur minskar i Sverige

Antalet lantbruksdjur minskar i Sverige

Antalet nötkreatur, grisar och får minskar på svenska jordbruksföretag. Det visar preliminära resultat från Jordbruksverkets strukturundersökning som genomfördes under sommaren 2023. Jämfört med motsvarande period…
Varierad uppväxtmiljö gör unghönan anpassningsbar

Varierad uppväxtmiljö gör unghönan anpassningsbar

Variation i kycklingars uppväxtmiljö över tid eller i rymd har positiva men skiftande effekter på deras senare anpassningsförmåga. Det visar en studie från SLU. Värphöns…
Ny förpackning förenklar vaccinering av kalvar

Ny förpackning förenklar vaccinering av kalvar

Boehringer Ingelheim lanserar vaccinen Bovalto Respi 2 i en ny endosförpackning, som säga göra det enklare att vaccinera kalvar i rätt tid. Den nya förpackningen…
Varning från Storbritannien: Djurappar inte tillräckligt säkra

Varning från Storbritannien: Djurappar inte tillräckligt säkra

Djurrelaterade appar utgör cybersäkerhetsrisker för sina ägare, visar ny forskning från Storbritannien. Användarna är ovetande om att de exponerar sin inloggnings- och platsinformation. Skapa unika…
Djurskyddet för svenska lantbruksdjur fortsatt hotat

Djurskyddet för svenska lantbruksdjur fortsatt hotat

Förslaget i den statliga utredningen om att stänga veterinärberedskapen för lantbruksdjur och hästar är inte lösningen på dagens veterinärbrist. Det är branschens representanter överens om.…
Produktionen i ekologisk djurhållning minskar

Produktionen i ekologisk djurhållning minskar

Produktionen från den svenska ekologiska djurhållningen minskade överlag mellan 2021 och 2022, men minskningarna var i de flesta fall små. Störst var minskningen av slaktade…
Många svenska getter har exponerats för anaplasmabakterier

Många svenska getter har exponerats för anaplasmabakterier

Det är vanligt att svenska getter har exponerats för anaplasmabakterier. Det visar forskning från SLU och SVA. Anaplasmos är en fästigburen sjukdom som hos getter…