Antalet lantbruksdjur minskar i Sverige

Antalet lantbruksdjur minskar i Sverige

Antalet nötkreatur, grisar och får minskar på svenska jordbruksföretag. Det visar preliminära resultat från Jordbruksverkets strukturundersökning som genomfördes under sommaren 2023.

Jämfört med motsvarande period 2022 finns det cirka 5 000 färre nötkreatur samtidigt som antalet kalvar är 800 fler. Det är antalet kor för uppfödning av kalvar som minskat i störst utsträckning, men även mjölkkor respektive kvigor, tjurar och stutar har minskat i antal det senaste året.

Sett över en längre tidsperiod minskar antalet mjölkkor kontinuerligt medan antalet kor för uppfödning av kalvar ökar, men totalt noteras en liten kontinuerlig minskning av antalet nötkreatur i Sverige.

Antalet grisar beräknas preliminärt minska med 9 procent eller cirka 127 000 djur mellan juni 2022 och juni 2023. Totalt fanns det 1 266 000 grisar i Sverige i juni, vilket är det lägsta uppmätta antalet någonsin. Detta följer efter ett decennium då antalet grisar pendlat mellan 1,35 och 1,45 miljoner i juni varje år. Antalet suggor beräknas ha minskat med 15 procent medan antalet smågrisar under 20 kilo minskat med 10 procent senaste året. Även antalet slaktgrisar över 20 kilo har minskat med knappt 8 procent.

Antalet får beräknas preliminärt ha minskat till 483 000 i juni 2023, vilket är det lägsta uppmätta antalet sedan 2005. Det är också 5 procent färre djur än i juni 2022 och nästan 123 000 färre djur än 2017 som var året med flest får. Den största minskningen har skett för lamm där antalet djur är nästan 25 000 färre än 2022 vilket är en minskning med 10 procent. Antalet tackor och baggar har preliminärt minskat med 2 100 djur eller knappt 1 procent.

Källa: Jordbruksverket