Värmestress ger dolda problem med kornas fertilitet

Värmestress ger dolda problem med  kornas fertilitet

Svenska kor värmestressas under sommarmånaderna så att de producerar mindre mjölk och har svårare att bli dräktiga. Det visar forskning från SLU.

Enligt veterinären och SLU-forskaren Lena-Mari Tamminen börjar korna tappa i mjölkproduktion redan vid 15 grader C. Från 25 grader tappar de i genomsnitt en halvliter mjölk per dag. Det har också visat sig att skillnaderna i värmekänsligheten varierar mycket inom en grupp kor på en gård och även mellan gårdar.

Tidigare forskning har satt den så kallade termoneutrala zonen då kor inte påverkas negativt i sin mjölkproduktion från minus 15 grader till plus 25 grader Celsius. Den kan nu behöva ändras.

– Tidigare har man generaliserat och pratat om breda intervall men det finns nya tecken internationellt på att den termoneutrala zonen är smalare. Framför allt verkar den variera mellan olika delar av världen, till exempel luftfuktighet spelar stor roll. På Nya Zeeland pratar man om 4 grader C till 20 grader C. Och vi ser bland svenska kor att det börjar hända saker redan vid 15 grader C.

Lena-Mari Tamminen har i sin forskning även sett hur varma sommarperioder utöver mjölkbortfall är kopplade till högre celltal, ett tecken på infektion eller inflammation i juvret.

Men inte nog med det. Värmestressen minskar även fertiliteten bland kor under sommarmånaderna, vilket får konsekvenser på längre sikt.

– Det finns kor som inte blir dräktiga helt enkelt.

Enligt Lena-Mari Tamminen är värmestressade kor mindre aktiva, äter mindre, får sin hormonproduktion påverkad och signalerar inte på samma sätt att de är brunstiga.

Vad bör veterinärer veta om de nya forskningsresultaten för värmestressade kor?

– Ur ett veterinärt rådgivningsperspektiv är det jätteviktigt att ha i åtanke att värmestressen ger dolda problem med fertiliteten på våra gårdar, att det är färre kor som blir dräktiga på sommaren och det resulterar i en förskjutning av kalvningar.

– Alla lantbrukare är inte medvetna om de långsiktiga effekterna så man kan behöva uppmärksamma dem på det.

Lena-Mari Tamminen ser installation av fläktar i stall och avel som möjliga vägar att minska problemet med värmestressade kor i Sverige. Hon efterlyser mer forskning på området.

– Fläktar i kombination med vattenbaserade lösningar som sprinklers rekommenderas i varmare länder men vi vet inte ännu om det behövs här med, säger hon.

Lena-Mari Tamminen har nyligen publicerat resultat om värmestressade kor i tidskriften Preventive Veterinary Medicine. Länk till artikeln här.

Text Håkan Frisell