Oklart om lantbruksdjur får rätt smärttäckning vid operationer

Oklart om lantbruksdjur får rätt smärttäckning vid operationer

Har lantbruksdjur adekvat smärttäckning i samband med operativa ingrepp? Och är det förbjudet att kastrera får under lokalbedövning med gummiring i Sverige? Dessa frågor handlägger nu Jordbruksverket, sedan stordjursveterinärer hört av sig.

– Vi har fått till oss att det råder en osäkerhet kring hur lantbruksdjur kan smärttäckas adekvat över längre tid i samband med operativa ingrepp, säger Kajsa Sefastsson, veterinär och handläggare på Jordbruksverket.

Enligt Djurskyddsförordningen (2019:66) är det tillåtet att kastrera djur utan att det föreligger veterinärmedicinskt skäl för ingreppet – under förutsättning att djuren ges bedövning i samband med ingreppet, med undantag för djurslaget ren.

Det finns inte något reglerat förbud mot metoden att kastrera får med hjälp av gummiring.

”Djur ska dock, i enlighet med Djurskyddslagen (2018:1192), behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Att endast ge lokalbedövning vid appliceringstillfället kan inte anses vara förenligt med detta krav, eftersom metoden innebär ett utdraget förlopp över 3-6 veckor”, skriver Jordbruksverket i ett mejl till VeterinärMagazinet.

Kajsa Sefastsson berättar också att Jordbruksverket nyligen fått veta från veterinärt håll att just stasning av vävnad skulle kunna ha en positiv inverkan på läkemedelsmetabolismen för bedövningsmedel – som vid kastrering av får med hjälp av gummiring.

– Det stämde inte helt överens med resultaten i studier som vi har tagit del av. Där har man studerat nivån av smärta och hur länge djuret upplever smärta i samband med den här typen av operativa ingrepp, säger hon.

Jordbruksverket bad därför nyligen SLU om ett yttrande i saken. Myndigheten ville specifikt veta hur länge lokalbedövning är verksamt och ger en smärtlindrande effekt i en vävnad vars blodtillförsel är strypt på får – och hur snabbt läkemedlet bryts ner och vilken verkningstid det har vid avsaknad av aktiv cirkulation i en vävnad.

Men svaret som i dagarna kom från SLU var inte entydigt. Enligt yttrandet kan ett nedsatt blodflöde till vävnaden ha negativ inverkan på lokalbedövningens effekt. Samtidigt kan ett nedsatt blodflöde leda till en förlängd effekt av lokalbedövningen.

”Exakt hur egeneffekten och dess duration påverkas på får av försämrad blodtillförsel är inte helt klarlagt och det varierar sannolikt med lokalanestesimedel. Eftersom strypt blodcirkulation minskar transporten av lokalanestesimedel bort från vävnaden till det eliminerande organet (levern) är det ett rimligt antagande att terapeutiska koncentrationer upprätthålls i vävnaden under längre tid vid nedsatt cirkulation”, skriver Carl Ekstrand, veterinär och tillika universitetslektor på SLU i yttrandet.

”Förutsatt att inga andra samtida faktorer påverkar drog-jonkanalinteraktionen skulle detta kunna leda till en längre effektduration. Samtidigt medför vävnadsacidos sämre distribution av lokalanestesimedlet till vävnaden vilket kan påverka den analgetiska responsen.”

Jordbruksverket meddelar att man tittar vidare på frågan.

– Det är viktigt att produktionsdjuren inte utsätts för ett onödigt lidande i samband med operativa ingrepp. Vi tittar därför på hur djuren smärttäcks i samband med sådana ingrepp och vilka alternativ veterinärerna har att ta till, säger Kajsa Sefastsson.

Text Håkan Frisell