Ny förpackning förenklar vaccinering av kalvar

Ny förpackning förenklar vaccinering av kalvar

Boehringer Ingelheim lanserar vaccinen Bovalto Respi 2 i en ny endosförpackning, som säga göra det enklare att vaccinera kalvar i rätt tid. Den nya förpackningen är främst tänkt att användas i mindre besättningar. Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

 

 

 
Hittills har vaccinen Bovalto Respi 2 tillhandahållits i flerdosförpackningar, antingen till 5 eller 10 kalvar. I mindre besättningar med få kalvar kunde det betyda att det blev doser över som måste kasseras. Det kunde också resultera i att kalvar fick gå ovaccinerade tills det fanns kalvar nog till en ny vaccinationsrunda.

Med den nya endosförpackningen, som innehåller 5 individuella doser à 2 ml i glasflaskor, har det blivit möjligt att vaccinera enskilda kalvar åt gången – utan att något vaccin går till spillo. Samtidigt kan alla kalvar vaccineras vid den mest optimala tidpunkten.

För att uppnå optimal effekt av vaccin mot luftvägspatogener hos kalvar, krävs det en viss flockimmunitet. Det får man genom att vaccinera en tillräckligt stor andel av kalvarna. Bäst effekt ses om alla djuren vaccineras tidigt, innan de utsätts för smitta.

Källa: Boehringer Ingelheim Bilden är en genrebild från Mostphotos foto Anton Havelaar