Kondens på slakterier ger risk för kontaminerade livsmedel

Kondens på slakterier ger risk för kontaminerade livsmedel

Kondens som droppar ner på slaktkroppar och andra livsmedel utgör en allvarlig risk för konsumenter. Det har blivit en vanlig arbetsuppgift för officiella veterinärer, OV, att stävja detta.

– Kondens ska inte bildas och än mindre droppa ner på någonting, säger Christian Berking, veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

Enligt honom handlar det framför allt om risken att livsmedel kontamineras hos livsmedelstillverkare med den farliga bakterien listeria – som kan föröka sig i kyla och droppa ner på mat som är avsedd att ätas av konsumenter utan ytterligare värmebehandling.

Det kan också handla om kondens som droppar ner på slaktkroppar på slakterier och som går vidare till andra livsmedelsanläggningar.

– Listeriabakterien finns ofta i närheten av dörrar och kylaggregat där det finns kondens och den kan orsaka svår sjukdom. Vi hade under året minst ett dödsfall som vi kan koppla till listeria och livsmedel, säger Christian Berking.

VeterinärMagazinet har tagit del av många kontrollrapporter i år från Livsmedelsverkets OV som handlar om att kondensvatten utgör ett hot mot livsmedelssäkerheten.

Det vanligaste är kondensvatten som droppar ner från smutsiga tak och utrustning på slakterier. Kondensbildning i den typen av verksamhet är vanligt eftersom varma slaktkroppar körs in i slakteriernas chockkylar för lagring innan de går till vidare bearbetning eller direkt till kunder.

På slakterier används också mycket vatten, vilket ger hög luftfuktighet.

Varför fortsätter problemet med kondens på slakterier?

– Jag vet inte varför slakterierna inte har åtgärdat eller är bättre på att hantera kondensproblematiken. Men det är tekniska svårigheter i och med att det handlar om mycket fukt och vatten och stora temperaturskillnader mellan varm slakt och kalla chockkylar, säger Christian Berking.

I samband med en kontroll i december upptäckte en officiell veterinär på Livsmedelsverket att kondensvatten droppade ner på slaktkroppar på ett av landets största slakterier. Detta trots att veterinären tidigare påpekat den avvikelsen för bolaget.

”… rikligt med droppande kondens kan ses längs med hängbanorna hela vägen in till chockkylen”, skriver den officiella veterinären i en kontrollrapport.

I dagarna har därför Livsmedelsverket hotat det aktuella slakteriet med ett vite på 25 000 kronor om man inte bristen åtgärdats senast den första januari 2023.

Malin Fällström är veterinär och kvalitetschef på Skövde Slakteri. Hon ser inga större problem med kondens i sin anläggning – men förklarar var problemet vanligtvis ligger och vad Skövde Slakteri gör åt det.

– Det är hög luftfuktighet i lokalerna i slakten, men vi har bra fläktar som ventilerar ut och vi har avrinning från fläktarna så att vattnet samlas upp och leds bort, säger hon.

Enligt Malin Fällström har slakterier ofta en svår situation när det gäller kondensbildning.

– Eftersom varje slaktare har en sterilgryta i slakthallen, blir det kanske 30 grytor hos oss som står och ångar.

Men det är inte bara i slakterier som kondensvatten är ett problem. Ett annat fall i december berörde ett av landets största bärbolag.

Enligt officiella veterinären uppfyller inte bärbolaget hygienkrav inom livsmedelslagstiftningen då det vid ett kontrolltillfälle nyligen fanns kondensbildningar ovanför maskinen som paketerar oskyddade frysta bär inne i bolagets produktionslokal. Det utgör enligt veterinären en allvarlig risk för konsumenter, och hen har krävt att bärbolaget rättar till den bristen senast den sista december.

Text: Håkan Frisell. Bilden: Christian Berking, veterinärinspektör på Livsmedelsverket. Foto: Livsmedelsverket.