Stort matsvinn från slakterier

Stort matsvinn från slakterier

Svenskt grisblod blir biogas, inte blodpudding. 450 000 ton livsmedelsråvaror lämnade aldrig gårdarna under åren 2020-2022, enligt en ny rapport från Jordbruksverket. Det mesta svinnet avser grödor, men förlusterna från animalieproduktionen innebär större klimatpåverkan och större ekonomiskt bortfall.

Nästan hälften av de ätliga slaktbiprodukterna, som inälvor och blod, blev inte mat 2020. Hela 156 miljoner potentiella portioner blodpudding gick till avfall, enligt ett exempel i rapporten. I stället importeras blod till blodpudding från andra EU-länder, av ekonomiska skäl.

– Nästan hälften av de ätliga slaktbiprodukterna blev inte mat. Vi pratar mycket om att man ska minska köttkonsumtion utifrån miljöperspektiv. Men då behöver vi också äta så mycket som möjligt av djuren, säger Karin Lindow, projektledare på Jordbruksverket, till Svenska Dagbladet.

Rapporten pekar ut tio åtgärdsprogram för att minska det livsmedelssvinn som uppstår redan på gårdarna. Där föreslås bland annat att fler djur ska gå till slakt och ett bättre samarbete längs värdekedjan.

– Livsmedelsförluster behöver få större fokus framöver. Vi vill i samverkan med branschen, myndigheter och andra aktörer jobba med åtgärdsförslagen för att få till en förändring, säger Karin Lindow på Jordbruksverkets hemsida.

Källor: Jordbruksverket, SvD