Välfärdsproblem finns även i ekologisk äggproduktion

Välfärdsproblem finns även i ekologisk äggproduktion

Välfärden för värphöns behöver förbättras, även inom ekologisk äggproduktion. Det visar en studie från SLU.

För att öka kunskapen om lantbruksdjurens välfärd i kommersiell produktion är det viktigt att göra vetenskapliga studier ute på gårdar. I denna studie besöktes elva svenska ekologiska värphönsgårdar för att undersöka välfärden hos hönsen. Data samlades in genom lantbrukarintervjuer, bedömningar av inomhusmiljön, observationer av hönsens beteende samt kliniska hälsobedömningar.

Det var en hög förekomst av skador på fjäderdräkten, vilket tyder på att fjäderplockning fortfarande är ett problem bland värphöns. Hälften av alla hönor hade även bröstbensskador. En hög andel hade dessutom hudskador över bröstbenet, vilket sällan beskrivits i tidigare studier.

Tjockleken på ströbädden varierade mycket mellan gårdarna. I stall där ströbädden var tunn hade fler hönor förhårdnad och förtjockad hud på fotsulorna. Dessutom visade beteendeobservationer att hönsen sandbadade i högre utsträckning på en tjockare ströbädd.

Beteendetester visade på en relativt hög rädsla för människor hos hönsen.

Ovanstående resultat visar att viktiga välfärdsproblem, såsom fjäderplockning och bröstbensskador, ännu förekommer i kommersiell äggproduktion och att en hållbar äggproduktion kräver nya lösningar – även på ekologiska gårdar.

Länk till publikationen här

Källa: SLU