Jordbruksverket beräknar livsmedelsbehovet i krig och kris

Jordbruksverket beräknar livsmedelsbehovet i krig och kris

Jordbruksverket har tagit fram en modell för att beräkna mängden mat i det svenska livsmedelssystemet, som en del i uppbyggnaden av det civila försvaret.

Modellen för att beräkna mängden mat i livsmedelssystemet är baserad på data från den officiella konsumtionsstatistiken som Jordbruksverket och SCB tar fram. Beräkningen utgår ifrån hur stor konsumtionen är av olika livsmedelsprodukter samt hur stor den inhemska produktionen är av samma produkter. Det visar det svenska importberoendet av mat samt hur mycket som behöver importeras för att täcka nuvarande konsumtionsmönster.

-Syftet med modellen är att snabbt kunna beräkna hur mycket mat vi har i landet om vi skulle få störningar i samhället på grund av kris eller krig. Beräkningarna kan ligga till grund för beslut om hur en matbristsituation skulle kunna hanteras, säger Saranda Daka, utredningsledare på Jordbruksverket.

Sedan början av 1940-talet har Jordbruksverket och dess föregångare tagit fram beräkningar av livsmedelskonsumtionen i landet och kostens näringsinnehåll. Beräkningarna tillkom bland annat för att man under krigsåren skulle kunna följa utvecklingen av livsmedelsförsörjningen och förändringar i näringsstandarden.

–Det är en enkel men bra modell som utgår ifrån hur mycket mat som vi producerar i landet samt hur mycket som vi importerar, minus det som exporteras. I en kristid skulle vi kunna snabba upp processen för statistikframtagning och få fram beräkningarna på ett snabbt sätt, säger Saranda Daka.

Jordbruksverket har identifierat möjligheter att utveckla modellen och kommer under året att arbeta vidare med tre områden. Det handlar om att:

• Med hjälp av Livsmedelsverket kunna räkna ut kaloriinnehållet i den mängd mat som finns i livsmedelssystemet. I en kris- eller krigssituation är det viktigt att befolkningen får tillräckligt med näring och energi.

• Utreda hur stor lagerhållningen av olika varor är i landet.

• Utveckla statistiken om inhemsk produktion och handel med fisk. Fisket är en viktig näring i livsmedelssystemet både i freds- och kristider.

Fakta om uppdraget Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen:

Utredningen om att beräkna mängden mat i livsmedelssystemet är en av flera utredningar inom uppbyggnaden av livsmedelsberedskap och civilt försvar som nu lämnas till regeringen. JordI regleringsbreven för 2021 fick Livsmedelsverket, Jordbruksverket och SVA ett flertal uppdrag inom ramen för uppbyggnaden av det civila försvaret.

Källa: Jordbruksverket