Livsmedelsverket och SGU vill ha nationell insamling av dricksvattendata

Livsmedelsverket och SGU vill ha nationell insamling av dricksvattendata

Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) föreslår ett nytt system för nationell insamling och lagring av information om dricksvattenförsörjning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förslaget underlättar för dricksvattenleverantörer och ger samtidigt en samlad översiktsbild av dricksvattensituationen i Sverige, skriver Livsmedelsverket.

I dag rapporterar dricksvattenleverantörer in information om råvatten och dricksvatten till flera olika myndigheter för olika ändamål. Nu föreslår Livsmedelsverket och Sveriges SGU en gemensam rapporteringsportal för nationell insamling och lagring av information om dricksvattenförsörjning. Det skulle förenkla rapporteringen och uppföljningen.

– Det system som föreslås underlättar för dricksvattenleverantörerna. På köpet skapas också en bättre översiktsbild över dricksvattensituationen i Sverige. Det är även bra ur ett beredskapsperspektiv, särskilt med tanke på klimatförändringar och det rådande omvärldsläget, säger Åsa Kjellgren, enhetschef på Livsmedelsverket.

Föreslaget är en del av en rapport som myndigheterna lämnat till regeringen. I rapporten presenteras även ett lagförslag som ska göra det obligatoriskt för dricksvattenleverantörerna att lämna information. Om förslaget antas kan informationen börja samlas in under 2027. Det gäller bland annat information om analyser av råvatten och dricksvatten. Informationen utgör också underlag för miljöbedömningar och ingår i de olika rapporteringar som Sverige ska göra till EU.

Källa: Livsmedelsverket