Sökandet efter vildsvinskadaver återupptas

Sökandet efter vildsvinskadaver återupptas Kärnområdet i den smittade zonen i Fagersta ska finkammas på vildsvinskadaver en tredje gång. Foto: Jordbruksverket
Sökandet efter vildsvinskadaver i kärnområdet i den med afrikansk svinpest smittade zonen kring Fagersta återupptas, skriver Jordbruksverket. Syftet är att bekräfta att det inte finns någon smittspridning.

Det är tredje gången som hela kärnområdet ska genomsökas. Sökinsatsen är en viktig pusselbit för att få bekräftat att det inte finns någon pågående smittspridning och på sikt få Sverige friförklarat från sjukdomen, enligt Jordbruksverkets pressmeddelande.

Vintern i Fagersta har varit mer snörik än på många år. Sökandet efter vildsvinskadaver har därför haft uppehåll sedan i november. Nu mobiliseras frivilliga jägare igen för att finkamma det 148 kvadratkilometer stora kärnområdet tredje gången.

– Det här är ett väldigt viktigt sök. Även om det inte finns några tecken på pågående smittspridning är det avgörande att få det bekräftat genom en systematisk genomsökning av området. Vårt fortsatta samarbete med Svenska Jägareförbundet och de lokala jägarna är ovärderligt, säger Helena Sixtensdotter, insatschef vid Jordbruksverkets operativa ledningscentral i Fagersta.

I de tidigare sökinsatserna har totalt 63 smittade djur påvisats. Samtliga av dessa har dött före september månads slut, vilket tyder på att det inte pågått någon smittspridning sedan dess.

– När sökinsatserna nu kommer igång igen är det sannolikt att vi hittar enstaka kadaver eller skelettrester från vildsvin som dött av afrikansk svinpest. Under förutsättning att de bedöms ha dött för länge sedan kommer sådana fynd inte ändra vår syn på smittläget. Men eftersom virus kan överleva länge i kadaverrester, är det viktigt att också äldre kadaver hittas och avlägsnas från miljön, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Sökinsatserna i kärnområdet kommer att pågå under hela maj månad och eventuellt en bit in i juni. Tills vidare gäller fortsatta restriktioner i området, det vill säga att det är förbjudet för allmänheten att vistas i större grupper i skog och mark och att de flesta skogsbruksåtgärder inte är tillåtna.

– När vi kommit en bit med söket planerar vi att begära en ny riskvärdering från SVA för att kunna se över restriktionerna på nytt. Men tills vidare gäller det fortfarande att följa de restriktioner som finns och att fortsätta vistas på ett ansvarsfullt sätt i skog och mark för att inte försvåra sökinsatsen. Det är först när vi kan bevisa att smittan är borta som vi kan bli friförklarade, säger Madeleine Haal Gertzell, gruppchef i Jordbruksverkets krisorganisation.

Källa: Jordbruksverket