EU

Betydande ökning av afrikansk svinpest i EU under 2023

Betydande ökning av afrikansk svinpest i EU under 2023

Under 2023 påvisdes afrikansk svinpest (ASF) i 14 medlemsstater, vilket innebär en femfaldig ökning av utbrott bland tamgrisar jämfört med föregående år. Det visar Efsas…
Här är kandidaterna som tar ställning för djuren i EU-valet

Här är kandidaterna som tar ställning för djuren i EU-valet

Mer än 500 kandidater till Europaparlamentet har lovat att arbeta för ett starkare djurskydd om de blir valda i valen om tre veckor. Frågan anses…
EU:s nya djurskyddsförslag: Ris och ros i remissvaren

EU:s nya djurskyddsförslag: Ris och ros i remissvaren

I december presenterade EU-kommissionen två lagförslag om förbättrat djurskydd. Svenska regeringen skickade dem på remiss till berörda parter för synpunkter och vägledning om hur man…
Efsa: Stärk övervakningen av fågelinfluensan

Efsa: Stärk övervakningen av fågelinfluensan

Myndigheter från olika områden bör samarbeta med ett One Health-perspektiv för att begränsa exponeringen av däggdjur, inklusive människor, för fågelinfluensavirus. Det skriver Efsa och ECDC…
Efsa-rapport: Kampen mot antibiotikaresistans lönar sig

Efsa-rapport: Kampen mot antibiotikaresistans lönar sig

Kampen mot antibiotikaresistens lönar sig, men faran är långtifrån över. Det framkommer i en rapport från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiskt centrum för…
EU-kommissionen godkänner Bravecto för injektion till hund

EU-kommissionen godkänner Bravecto för injektion till hund

EU-kommissionen har godkänt Bravecto (fluralaner) 150 mg/ml pulver och vätska för injektionsvätska, suspension för hund. Det framgår av ett pressmeddelande från tillverkaren MSD Animal Health.…
Regeringen: EU:s djurskyddsförslag är otillräckliga

Regeringen: EU:s djurskyddsförslag är otillräckliga

I veckan hölls det första rådsarbetsgruppsmötet om EU-kommissionens nya förslag på djurskyddsområdet. Regeringen välkomnar förslagen, men är kritisk till att kommissionen endast levererar två förslag.…
Synpunkter på EU:s nya djurskyddsregler samlas in

Synpunkter på EU:s nya djurskyddsregler samlas in

EU-kommissionen har lagt fram förslag på nya djurskyddsregler inom EU. För Sveriges del ansvarar nu Jordbruksverket för att sammanställa synpunkter på förslagen. Såväl myndigheter, bransch-…
EU tar ytterligare ett steg mot förbud mot pälsdjursuppfödning

EU tar ytterligare ett steg mot förbud mot pälsdjursuppfödning

Dörren för ett EU-omfattande förbud mot pälsdjursfarmning och handel med pälsprodukter har öppnats, men beslutet kan dröja. Det skriver Djurens Rätt i ett pressmeddelande. Det…
Antibiotika för djur på lägsta nivån någonsin i Europa

Antibiotika för djur på lägsta nivån någonsin i Europa

Försäljningen av veterinära antibiotika har minskat kraftigt i Europa, skriver den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i ett pressmeddelande. Den totala försäljningen av veterinära antibiotika minskade med…
”EU-kommissionen sviker löftena om bättre djurvälfärd”

”EU-kommissionen sviker löftena om bättre djurvälfärd”

EU-kommissionen har misslyckats med att uppfylla sitt åtagande att förbättra djurskyddet för miljarder djur, trots tydliga krav från medborgarna om bättre lagstiftning. Det skriver Eurogroup…
SVA får 22 miljoner till EU-forskning för hållbar livsmedelsproduktion

SVA får 22 miljoner till EU-forskning för hållbar livsmedelsproduktion

SVA får cirka 22 miljoner kronor över tre år för att delta i EU:s forskningssatsning på hållbar livsmedelsproduktion. Elva SVA-forskare bidrar till olika så kallade…