Antibiotika för djur på lägsta nivån någonsin i Europa

Antibiotika för djur på lägsta nivån någonsin i Europa

Försäljningen av veterinära antibiotika har minskat kraftigt i Europa, skriver den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i ett pressmeddelande.

Den totala försäljningen av veterinära antibiotika minskade med 53 procent mellan 2011 och 2022 och har nått den lägsta nivån som någonsin rapporterats, enligt data från 25 länder. Det är en av de viktigaste slutsatserna i den trettonde årliga rapporten om den europeiska övervakningen av konsumtionen av veterinära antimikrobiella medel (ESVAC) som nu har presenteras.

Under perioden minskade försäljningen av veterinäran antibiotikaklasser som anses vara kritiskt viktiga inom humanmedicin avsevärt: Försäljningen av tredje- och fjärdegenerationens cefalosporiner minskade med 49 procent, polymyxiner med 81 procent, fluorokinoloner med 25 procent, och försäljningen av andra kinoloner minskade med 90 procent.

–Insamlingen av data om försäljningen har varit avgörande för att forma antibiotikapolicyn, bedöma effekten av vidtagna åtgärder och sätta mål att bekämpa antimikrobiell resistens, säger Ivo Claassen, chef för EMA:s avdelning för veterinärmedicin i pressmeddelandet.

EMA har övervakat försäljningen av veterinära antimikrobiella medel i Europa genom ESVAC-projektet sedan 2009, då endast nio europeiska länder frivilligt bidrog med data. Antalet deltagande länder har ökat mer än tre gånger sedan starten, och år 2022 samarbetade 31 europeiska länder i projektet.

ESVAC-projektet är en europeisk framgångshistoria om engagemang och starkt samarbete, skriver EMA. ESVAC-konceptet har nu integrerats i EU:s lagstiftning, vilket gör insamlingen av data obligatorisk för alla EU-länder, och inte bara när det gäller försäljning av veterinära antimikrobiella medel till djur. Under kommande år ska även data om användningen av dessa medel samlas in. Den första rapporten med försäljnings- och användningsdata från 2023 kommer att publiceras år 2025.

När projektet nu avslutas och övergår till lagstiftning kommer en sista rapport att presenteras från ESVAC. Den kommer att inkludera utvecklingen mot de mål som fastställts i Europeiska kommissionens strategi från gård till gaffel för att minska försäljningen av antimikrobiella medel för lantbruksdjur och akvakultur inom EU.

År 2022 hade de 27 medlemsländerna i EU uppnått lite över hälften av det 50-procentiga minskningsmålet fram till 2030 jämfört med 2018, vilket visar att länderna är på rätt väg för att nå målen i strategin, skriver EMA.

Källa: EMA