Efsa: Stärk övervakningen av fågelinfluensan

Efsa: Stärk övervakningen av fågelinfluensan

Myndigheter från olika områden bör samarbeta med ett One Health-perspektiv för att begränsa exponeringen av däggdjur, inklusive människor, för fågelinfluensavirus. Det skriver Efsa och ECDC i en vetenskaplig rapport.

Efsa står för europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten och ECDC är Europeiskt centrum för förebyggande av och kontroll över sjukdomar. I sin rapport bedömer de riskfaktorerna för en potentiell influensapandemi och ger råd om åtgärder för riskminskning.

Fågelinfluensavirus fortsätter att sprida sig inom EU och globalt, vilket orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar, överföring till vilda och domesticerade däggdjur samt utbrott på gårdar. Experter har identifierat vissa arter av uppfödda pälsdjur (som mink eller räv), som möjliga smittspridare. Anledningen är att dessa arter är mycket mottagliga för influensavirus. Vilda däggdjur fungera som broar mellan vilda fåglar, domesticerade djur och människor. Sällskapsdjur, såsom katter, som lever i hushåll och har tillgång till utomhusmiljöer, kan också vara smittspridare.

Jordbruk i områden med rikt fågelliv och utomhusproduktion och/eller bristande biosäkerhet kan underlätta introduktionen av viruset på gårdar och vidare spridning. Extrema väderhändelser och klimatförändringar spelar en ytterligare roll i utvecklingen av situationen eftersom de kan påverka ekologin och demografin för vilda fåglar och därigenom påverka hur sjukdomen utvecklas över tid.

Djur- och människoövervakning bör förstärkas, tillsammans med genomisk analys och delning av sekvensdata. På gårdar bör biosäkerheten stärkas för att förhindra att djur kommer i kontakt med infektionen och sprider den.

Vid årets slut kommer EFSA och ECDC att publicera en vetenskaplig bedömning av hur en potentiell influensapandemi kan utvecklas med vägledning till riskhanterare för att minska risken för människors hälsa.

Källa: Efsa