Synpunkter på EU:s nya djurskyddsregler samlas in

Synpunkter på EU:s nya djurskyddsregler samlas in

EU-kommissionen har lagt fram förslag på nya djurskyddsregler inom EU. För Sveriges del ansvarar nu Jordbruksverket för att sammanställa synpunkter på förslagen. Såväl myndigheter, bransch- och intresseorganisationer som enskilda personer kan lämna synpunkter på förslagen som dels gäller nya djurskyddsregler vid transport, dels gäller uppfödning och handel med hund och katt.

Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

EU-kommissionen inledde 2020 en översyn av EU:s nuvarande djurskyddsregler och presenterade den 7:e december sina två första förslag på nya regler. Det handlar dels om nya djurskyddsregler för djur som transporteras inom EU, och dels om djurskyddsregler för den som bedriver ekonomisk verksamhet med uppfödning, avel och handel med hundar och katter.

– Det finns en stor förväntan på nya regler för hållande och hantering av alla lantbrukets djur och när dessa kommer är fortfarande oklart. Vi välkomnar dock dessa första två delar för vi ser att djurskyddsreglerna inom EU behöver ändras för djurens skull, för en mer säker och hållbar framtid och för mer jämlika och rättvisa förhållanden för företagen, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Jordbruksverkets skickar nu EU-kommissionens förslag på remiss till berörda instanser som branschorganisationer, myndigheter och intresseorganisationer. Syftet är att inhämta synpunkter från relevanta aktörer och att fånga olika perspektiv genom att remittera förlagen brett. Svaren kommer vara del av underlaget till de kommande förhandlingarna inom det Europeiska rådet. Det är möjligt att lämna synpunkter på förslagen fram till den 16 februari 2024.

Källa: Jordbruksverket