EU tar ytterligare ett steg mot förbud mot pälsdjursuppfödning

EU tar ytterligare ett steg mot förbud mot pälsdjursuppfödning

Dörren för ett EU-omfattande förbud mot pälsdjursfarmning och handel med pälsprodukter har öppnats, men beslutet kan dröja. Det skriver Djurens Rätt i ett pressmeddelande.

Det som har hänt är att EU-kommissionen har besvarat medborgarinitiativet Fur Free Europe, som Djurens Rätt varit initiativtagare till. Fur Free Europe har samlat 1,5 miljoner underskrifter, varav 100 000 från Sverige. Initiativet syftar till att förbjuda pälsdjursfarmning inom EU samt handel med pälsprodukter på EU:s inre marknad.

I sitt svar på initiativet har kommissionen gett ett uppdrag till EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, om att senast i mars 2025 presentera ett vetenskapligt yttrande. Baserat på detta har kommissionen åtagit sig att senast mars 2026 ha tagit ställning till åtgärder i linje med initiativet.

EU-kommissionens besked står inte i paritet till det EU-medborgare höjt sina röster för, men innebär att ytterligare steg tas i riktningen mot ett pälsfritt Europa, skriver Djurens Rätt.

– Det är bra att EU-kommissionen nu påbörjar sitt arbete med ett förbud mot pälsdjursfarmning, som så många medborgare efterfrågar. Men det är synd att de drar ut på tiden i onödan. Det finns redan en mängd bevis för att ett värdigt djurskydd inte går att tillgodose på pälsdjursfarmer, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna avsatt 180 miljoner kronor i budgeten för frivillig avveckling av minkfarmning under 2024 och 2025. Samtidigt regeringen att möjligheten att introducera ett förbud mot pälsdjursfarmning i djurskyddslagen ska utredas parallellt med avvecklingen.

Källa: Djurens Rätt