Betydande ökning av afrikansk svinpest i EU under 2023

Betydande ökning av afrikansk svinpest i EU under 2023

Under 2023 påvisdes afrikansk svinpest (ASF) i 14 medlemsstater, vilket innebär en femfaldig ökning av utbrott bland tamgrisar jämfört med föregående år. Det visar Efsas årliga epidemiologiska rapport.

Efsa är EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet. Rapporten för 2023 visar bland annat att det största antalet utbrott av afrikansk ASF hos tamgris noterades sedan 2014. Hela 96 procent av det totala antalet utbrott (1 929) konstaterades i Kroatien och Rumänien.

Antalet utbrott bland vildsvin ökade med 10 procent jämfört med föregående år.

I Sverige och Kroatien introducerades viruset för första gången och i Italien spred det sig till nya områden. Det återkom också i Grekland efter ett tvåårigt uppehåll. I Tyskland, Ungern och Slovakien förbättrades den epidemiologiska situationen med ett minskat antal utbrott bland vildsvin.

Efsas experter rekommenderar att prioritera passiv övervakning, däribland sökande och testande av vildsvinskadaver, framför aktiv övervakning, där man testar jagade vildsvin för att upptäcka ASF-utbrott.

Passiv övervakning där man särskilt uppmärksammar kliniska tecken på sjukdomen, förblir det huvudsakliga sättet att upptäcka ASF även i tamgrisbestånd. Därför har bönder och veterinärer en särskilt viktig roll att spela i att rapportera misstänkta fall.

I oktober 2024 kommer Efsa med ett vetenskapligt yttrande med reviderade bedömningar av riskfaktorer för uppkomst och spridning av ASF-viruset i vildsvinspopulationer samt i tamgrisar.

Länk till rapporten här

Källa: Efsa