Regeringen: EU:s djurskyddsförslag är otillräckliga

Regeringen: EU:s djurskyddsförslag är otillräckliga

I veckan hölls det första rådsarbetsgruppsmötet om EU-kommissionens nya förslag på djurskyddsområdet. Regeringen välkomnar förslagen, men är kritisk till att kommissionen endast levererar två förslag. Sverige anser att översynen av EU:s djurskyddslagstiftning är en viktig reform och att det är angeläget att den genomförs fullt ut på alla utlovade områden. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

EU-kommissionen har nyligen presenterat två förslag på djurskyddsområdet, ett som handlar om skydd av djur under transport och ett om hundar och katters välfärd i kommersiell verksamhet och spårbarhet på den inre marknaden.

Sverige har en hög ambitionsnivå när det kommer till djurskydd och har sedan länge påtalat behovet av att skärpa EU:s djurskyddslagstiftning, skriver regeringen. Det nuvarande regelverket lever inte upp till dagens behov och utmaningar, utan behöver uppdateras utifrån ny vetenskap och komma till rätta med den ojämlika implementering och brister i efterlevnad som både Sverige och EU-kommissionen ser i dag. Detta är viktigt för både djurvälfärden och för att skapa mer jämlika konkurrensförutsättningar inom unionen.

Översynen av EU:s djurskyddslagstiftning är en viktig reform och det är angeläget att den genomförs fullt ut och inom alla av kommissionen utlovade områden. Detta har Sverige verkat för under lång tid och det är något som regeringen kommer fortsätta att driva.

Kommissionens förslag har nyligen skickats ut på remiss för att inhämta synpunkter och fånga upp olika perspektiv i dessa frågor. Svaren kommer att utgöra ett värdefullt underlag för svensk ståndpunkt inför stundande förhandlingar i Bryssel.

Källa: Regeringen. Bilden föreställer landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) Foto Kristdemokraterna