Kvarka: Vaccin fungerar men måste kombineras med andra åtgärder

Kvarka: Vaccin fungerar men måste kombineras med andra åtgärder Fyra huvudbudskap i årets kampanj Stoppa kvarkan. Foto: Eleanor Haking/SVA.

I årets Stoppa kvarkan-kampanj lyfts vaccin som en av de viktigaste åtgärderna för att minska smittorisken för hästar. Men vaccinet måste kombineras med vanligt smittskydd, enligt SVA.

I genomsnitt drabbas ett nytt stall av kvarka i Sverige varje vecka – det är mer än tio gånger vanligare än hästinfluensa. Årets kampanj Stoppa kvarkan har fokus på fyra enkla åtgärder att lära ut till hästägare. De sammanfattas med ”Gör det som är BÄST för din häst.”

B: Boosta immunförsvaret med vaccin mot kvarka.

Ä: Ägna tid och engagemang åt hästens smittskydd.

S: Separera, isolera och signalera snabbt.

T: Tempa och ha koll på hästen.

– För varje år med kampanjen kommer vi närmare ett kvarkafritt Sverige. I år lyfter vi vaccinfrågan, för man behöver kombinera smittskydd och vaccination så att hästar slipper bli sjuka. Vaccination mot Streptococcus equi har visats ge högt skydd mot kvarka, säger Gittan Gröndahl, tillförordnad statsveterinär på SVA.

Kampanjen pågår från måndag 6 maj till söndag 12 maj. HästSverige, SVA och SLU kommer att dela information och filmer i sina sociala medier och närmare tjugo organisationer inom hästnäringen sprider också budskap till sina följare.

I ett projekt smittspårades utbrott med hjälp av DNA-tester av bakteriestammar och intervjuer. Sprids kvarka i Sverige främst genom kontakter mellan svenska besättningar eller kommer det ständigt in nya varianter med hästar från utlandet? Ett antal varianter av kvarkabakterien kunde påvisas bland ridskolor, travhästar och privata hästar. Möjliga länkar mellan olika utbrott kunde styrkas eller avfärdas tack vare DNA-analyserna.

– De flesta utbrott var kopplade till ankomst av en ny häst. Den kvarkavariant som var vanligast hittades hos 31 procent av de testade. I ett travstall med ovaccinerade hästar där nya sjukdomsfall förekommit under en längre tid, kunde vi visa att de först drabbats av en variant av kvarka, och några månader senare av en annan variant, säger Gittan Gröndahl.

I utbrott där det fanns en del vaccinerade hästar sågs skyddseffekt av vaccination.

I ett nytt projekt som finansieras av Jordbruksverket erbjuder Svenska Ridsportförbundet och SVA gratis provtagning för nyinkomna ridskolehästar, en riskgrupp för kvarka. Målsättningen är att analysera blodprover från minst 100 hästar under 2024. Ridskolor hör av sig till Svenska Ridsportförbundet när de har nyinköpta hästar på väg in. De får då instruktioner samt frågeformulär. Blodproven tas av veterinär och analyseras sedan av SVA.

– Vi behöver få en bättre bild av hur vanligt det är att hästar som kommer nya till ett stall har varit exponerade för kvarkasmitta, och vilka grupper som innebär störst risk. Vi rekommenderar tre veckors karantän innan nya hästar får umgås med de andra hästarna, och vaccination av hästar som kan utsättas för smittrisk. Med nya rön kan vi utveckla riktlinjerna, säger Gittan Gröndahl.

I sociala medier är kampanjens hashtag #StoppaKvarkan. Kampanjen Strangles Awareness Week (SAW) startade ursprungligen i England av djurskyddsorganisationen Redwings Horse Sanctuary. I Sverige organiseras kampanjen av SVA och HästSverige i samarbete med hästnäringen och veterinära organisationer: Agria, Distriktsveterinärerna, Evidensia, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), hästnäringens riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, LRF Häst, Länsstyrelserna, SLU, Sveriges Veterinärförbund/Hästsektionen, Svenska Djurskyddsföreningen, Svensk Galopp, Svenska Ridsportförbundet och Svensk Travsport.

Källa: SVA