Zoonoser

Regeringen förbereder för utbrott av mpox

Regeringen förbereder för utbrott av mpox

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att säkerställa den nationella tillgången till vaccin mot sjukdomen mpox (tidigare apkoppor). Syftet med uppdraget är att ha en beredskap…
Sorkfeber konstateras allt längre söderut

Sorkfeber konstateras allt längre söderut

Skogssorkar i Skåne bär på ett virus som kan orsaka sorkfeber hos människor. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, gjord i samarbete med…
Antalet positiva brucellos-prover sjunker igen

Antalet positiva brucellos-prover sjunker igen

Antalet anmälda seropositiva prover för sjukdomen brucellos hos hund sjönk något förra året efter en kraftig ökning året innan – men både Jordbruksverket och SVA…
Antalet fall av apkoppor växer snabbt

Antalet fall av apkoppor växer snabbt

Den 22 juni rapporterade WHO 3 413 fall av apkoppor i 50 länder. 1 310 nya fall hade då konstaterats bara de två veckorna dessförinnan,…
SVA efterlyser döda vilda djur från trädgårdar

SVA efterlyser döda vilda djur från trädgårdar

SVA efterlyser allmänhetens hjälp att leta efter döda djur i trädgårdar. ”Vilthälsa inpå knuten” är en ny satsning som ska bidra till ökad kunskap om…
SVA-rapport: Hälsoläget gott hos svenska djur

SVA-rapport: Hälsoläget gott hos svenska djur

Trots det största utbrottet hittills av fågelinfluensa och att salmonella påträffats hos vildsvin, är hälsoläget fortsatt gott hos svenska djur. Det visar årets rapport “Surveillance…
EU-övning ska rusta länder att möta zoonoser

EU-övning ska rusta länder att möta zoonoser

11 EU-länder ska jämföra hur de hanterar sjukdomsutbrott i syftet att skapa ett bättre samarbete. Det framgår av ett pressmeddelande från SVA. Sverige är ett…
Apkoppor klassad som allmänfarlig sjukdom

Apkoppor klassad som allmänfarlig sjukdom

Det första fallet av den ovanliga zoonosen apkoppor har konstaterats i Sverige, närmare bestämt Region Stockholm. Det rapporterar flera medier. Nu har regeringen klassat sjukdomen…
Klövviltsarter olika bra på att sprida fästingburna sjukdomar

Klövviltsarter olika bra på att sprida fästingburna sjukdomar

Det finns en stor variation mellan olika klövviltsarters betydelse för spridning av borrelios och fästingfeber. Vildsvin sprider däremot ingen av dessa två fästingburna sjukdomar. Det…
Zoonoser uppkommer främst genom handel med tama djur – inte vilda

Zoonoser uppkommer främst genom handel med tama djur – inte vilda

En ny rapport från Internationella Naturvårdsunionen IUCN visar att kontakt och handel med tama djur och deras produkter är den överlägset vanligaste källan till zoonoser.…
Sju förslag som minskar risken för zoonoser

Sju förslag som minskar risken för zoonoser

Jordbruksverket och SVA ser nya utmaningar på smittskyddsområdet, och lämnar förslag på åtgärder för att stärka smittskyddet i svensk djurhållning. Myndigheterna har granskat svensk djurhållning…
Rävens dvärgbandmask hittad i Kungsbacka

Rävens dvärgbandmask hittad i Kungsbacka

Rävens dvärgbandmask har hittats i ett nytt område, i en ny landsomfattande övervakning som påbörjades under 2021. Det skriver SVA. En rävspillning som plockades i…