SVA-rapport: Hälsoläget gott hos svenska djur

SVA-rapport: Hälsoläget gott hos svenska djur

Trots det största utbrottet hittills av fågelinfluensa och att salmonella påträffats hos vildsvin, är hälsoläget fortsatt gott hos svenska djur. Det visar årets rapport “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden”, skriver SVA.

Rapporten presenterar sjukdomsövervakningen på över 30 sjukdomar hos djur och människor i Sverige under 2021. Bland annat behandlas flera viktiga zoonoser och andra smittsamma sjukdomar som bara förekommer hos djur. SVA gör rapporten i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. Ändra organisationer, myndigheter och universitet bidrar.

Rapporten, som ges ut varje år, visar tydligt att hälsoläget hos svenska djur är gott. Övervakningar och undersökningar visar att Sverige är fortsatt fritt från många allvarliga djursjukdomar och zoonoser som förekommer i Europa, till exempel bovin virusdiarré (BVD), grissjukdomen PRRS och rabies. Förekomsten av livsmedelsburna zoonoser (till exempel Salmonella och Campylobacter) ligger på låg nivå. Även förekomsten av sjukdomar hos vilda djur, bin och fiskar presenteras i rapporten.

Rapportens fokus riktas mot flera viktiga zoonotiska smittämnen. Särskilda fördjupningsavsnitt har skrivits om antibiotikaresistens hos Campylobacter samt om förekomst av Salmonella Choleraesuis på gris och vildsvin. Även i år finns ett kapitel som beskriver den övervakning som numera är obligatorisk i alla EU-länder, som utfördes på mink under 2021 avseende SARS-CoV-2.

Utbrottet av fågelinfluensa som drabbade både tamfjäderfä och vilda fåglar under säsongen 2020–2021 är det största sjukdomsutbrottet på djur i Sverige på årtionden. Händelsen ledde till stora konsekvenser med förluster av miljontals fåglar som dog direkt av sjukdomen eller av de åtgärder som vidtogs för att minska risken för ytterligare spridning.

Efter det första utbrottet av Salmonella Choleraesuis i Sverige på 40 år, som beskrivs i förra årets rapport, genomfördes en intensifierad övervakning av Salmonella hos vildsvin under 2021. Resultaten från denna övervakning tyder på att S. Choleraesuis är utbredd i delar av landet, vilket utgör ett potentiellt hot mot grisproduktionen.

–Vi står inför nya utmaningar där vi är beroende av fler aktörer för att upprätthålla en god sjukdomsövervakning i landet. Till exempel är samarbete med både jägare och allmänheten viktiga för att bedriva en heltäckande övervakning när smitta sprids i miljön, via vilda djur till tama djur men också av människor, säger Karl Ståhl, statsepizootolog.

Läs rapporten här

Källa: SVA Bilden föreställer Karl Ståhl. Foto Göran Ekeberg