Antalet fall av apkoppor växer snabbt

Antalet fall av apkoppor växer snabbt

Den 22 juni rapporterade WHO 3 413 fall av apkoppor i 50 länder. 1 310 nya fall hade då konstaterats bara de två veckorna dessförinnan, och i ytterligare åtta länder.

De alla flesta fall av sjukdomen har konstaterats i Europa, 11 procent i Nord- och Sydamerika och 2 procent i Afrika. På sin webb skriver WHO att olika vilda däggdjur har identifierats som mottagliga för viruset i områden där man tidigare har upptäckt sjukdomsfall. Det handlar om vissa typer av ekorrar, råttor och möss, och vissa primater. En del arter kan vara infekterade utan symtom, medan andra som apor och människoapor, uppvisar de hudutslag som är typiska för dem som syns hos människor.

Än så länge finns det inga bevis för att husdjur eller boskap har påverkats av apkoppeutbrottet, och det finns heller inga dokumenterade bevis för att överföring har skett från människa till djur.

”Detta är dock en hypotetisk risk”, skriver WHO.

Rekommendationer för att minska smittan är:

  • Fysiskt avstånd mellan personer som smittats av apkoppor och djur.
  • Korrekt avfallshantering för att förhindra att sjukdomen överförs från infekterade människor till djurboskap, sällskapsdjur, djurparksdjur, vilda djur reservat och till gnagare.
  • Invånare i och resenärer till länder som tidigare har rapporterat fall av apkoppor bör undvika kontakt med angripna däggdjur såsom gnagare, pungdjur, primater (döda eller levande) som kan bära på apkoppor, samt avstå från att äta eller hantera vilt kött.

”Brådskande och samordnade åtgärder är absolut nödvändiga för att vi ska kunna vända utvecklingen och stoppa spridningen av den här sjukdomen”, säger WHO:s Europachef Henri Kluge till den internationella nyhetskanalen CNBC. Han är uppenbart oroad över utvecklingen, som han betecknar som akut.

Källor: WHO, CNBC