SVA efterlyser döda vilda djur från trädgårdar

SVA efterlyser döda vilda djur från trädgårdar

SVA efterlyser allmänhetens hjälp att leta efter döda djur i trädgårdar. ”Vilthälsa inpå knuten” är en ny satsning som ska bidra till ökad kunskap om hur de vilda djuren mår i människans närhet.

Den som träffar på ett dött vilt djur kan rapportera in det till SVA och i vissa fall även skicka in djurkroppen. Det kan till exempel handla om ekorrar, grodor, fåglar, ormar eller andra djur. Målet är att få in rapporter och viltprover för undersökning från hela landet.

– Genom att undersöka varför djuren har dött kan vi ta reda på hur de egentligen mår. Och du kan vara med och hjälpa till, säger Gustav Averhed, viltveterinär och biträdande statsveterinär vid SVA.

Trädgårdar har betydelse för den biologiska mångfalden, och sjukdomar hos vilda djur kan leda till att en population minskar, eller i värsta fall att en art utrotas i ett område. Vilda djur kan dessutom i vissa fall bära på zoonotiska sjukdomar som salmonella, sorkfeber, duvpest, influensa, dvärgbandmask eller papegojsjuka. Därför är det angeläget även för människors skull att få en bättre bild av smittläget hos djuren.

Alla döda djur från hela landet kan rapporteras in till SVA, men Vilthälsa inpå knuten, riktar sig till dem som hittar mindre djur i sina trädgårdar eller i närheten av bostäderna. Målet är även att skapa ett stort nätverk av personer från alla län som återkommande kan rapportera fynd. Som medlem i nätverket får man nyhetsbrev med information och upplysningar om olika viltsjukdomar.

En del djurarter får SVA sällan rapporter om, ormar och groddjur är exempel på det. För att få mer kunskap och bättre koll på hälsoläget och sjukdomar för dessa arter behöver SVA få in rapporter om, och undersöka färska döda exemplar. Även ömsade reptilskinn är av intresse.

Den som vill vara med i nätverket och bidra till övervakningen kan anmäla dig på: Vilthälsa inpå knuten

Fynd rapporteras på: Rapportera vilt

Läs mer på Vilthälsa inpå knuten

Källa: SVA