Regeringen förbereder för utbrott av mpox

Regeringen förbereder för utbrott av mpox Socialminister Jakob Forssmed. Foto Kristian Pohl

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att säkerställa den nationella tillgången till vaccin mot sjukdomen mpox (tidigare apkoppor). Syftet med uppdraget är att ha en beredskap vid en eventuell ökad smittspridning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sedan 2022 har mpox ett globalt spridningsområde. Även om antalet sjukdomsfall minskade avsevärt under 2023 jämfört med året innan, förekommer fortsatt sporadiska fall och vissa kluster av fall.

– Folkhälsomyndigheten bedömer att viruset kommer att fortsätta cirkulera. Vi vill därför säkra tillgången på vaccin för att skydda de grupper som löper extra stor risk att smittas och för att vi ska stå väl förberedda om smittspridningen i samhället skulle öka, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringens beslut innebär att de doser av vaccin som redan donerats till Sverige eller redan köpts in, bland annat genom den EU-gemensamma upphandlingen, ska lagerhållas nationellt. Syftet med beslutet är att ha en beredskap för om ökad smittspridning skulle uppstå. Vid behov ska de inköpta doserna vidareförsäljas till regionerna med full kostnadstäckning och de donerade doserna vidareförsäljas utan ersättning för användning mot mpox.

Enligt uppdraget ska Folkhälsomyndigheten även uppdatera den nationella operativa vaccinationsplanen som regeringen tidigare gett myndigheten i uppdrag att ta fram. Det innefattar bland annat upprättandet av en plan för hur vaccin mot mpox kan tillgängliggöras till regionerna.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2026.

Källa: Regeringen