Antalet positiva brucellos-prover sjunker igen

Antalet positiva brucellos-prover sjunker igen

Antalet anmälda seropositiva prover för sjukdomen brucellos hos hund sjönk något förra året efter en kraftig ökning året innan – men både Jordbruksverket och SVA manar till fortsatt vaksamhet.

– Det är en väldigt otrevlig sjukdom för hundar, säger Heléne Duvgren, veterinär och smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Brucellos är en anmälningspliktig sjukdom och Jordbruksverket ska informeras om seropositiva prover. Från det att myndigheten normalt fick in enstaka seropositivt prov per år, sköt antalet plötsligt i höjden år 2022 till att landa på 22 stycken. Antalet sjönk till 13 stycken sedan förra året.

Heléne Duvgren berättar att man på Jordbruksverket blev något överraskade över utfallet.

– Vi trodde nog att det skulle fortsätta vara fler seropositiva prover i eftersom det har kommit in många hundar från andra länder, säger hon.

Enligt SVA handlar det om indexfall som anmälts till Jordbruksverket. Det betyder att varje fall kan omfatta flera hundar inom en familj, en kennel eller en kontaktgrupp som är positiva.

– En del av den här ökningen kanske även kan förklaras med att fler veterinärer har fått upp ögonen för den här infektionen, säger Anna Bonnevie som är veterinär på SVA.

Anna Bonnevie berättar att Brucella canis på senare år rapporterats av länder som tidigare i princip aldrig tidigare sett några fall, till exempel Storbritannien och Nederländerna. Det handlar ofta om hundar som importerats från östra och södra Europa.

Enligt Anna Bonnevie har de senaste åren bara ett fall med Brucella canis bekräftats på SVA. Många seropositiva prover har inte utretts vidare.

Varför inte?

– Det kan finnas olika skäl till det, som ekonomi. Djurägaren bekostar samtliga analyser själv.

Anna Bonnevie poängterar också att även om ett odlingsprov för Brucella canis är negativt betyder det inte nödvändigtvis att en hund är fri från smitta.

Brucella canis är en ganska knepig infektion att bekräfta. En hund kan vara infekterad men ha väldigt få bakterier i organ som bitestiklar, prostatan eller lymfknutor. Bakterien kan finnas där utan att egentligen orsaka något större besvär för hunden och utsöndras i en väldigt liten mängd. Det gör att odlingsprover kan vara negativa, men hunden kanske ändå är infekterad, säger hon.

Även människor kan smittas av sina hundar.

– Det är väldigt ovanligt att Brucella canis rapporteras hos människa, men nu har det varit ett fall i Nederländrna och ett i Storbritannien på senare år där människor har blivit sjuka. Brucellos är en behandlingsbar sjukdom hos människa.

Vad ger du för råd till veterinärer?

– Att vara medveten om att Brucella canis förekommer i Europa och kanske i Sverige och att ha med sig den bland differentialdiagnoser, säger Anna Bonnevie.

Text: Håkan Frisell Bilden föreställer Anna Bonnevie, veterinär på SVA. Foto Jonas Förare/SVA