Apkoppor klassad som allmänfarlig sjukdom

Apkoppor klassad som allmänfarlig sjukdom

Det första fallet av den ovanliga zoonosen apkoppor har konstaterats i Sverige, närmare bestämt Region Stockholm. Det rapporterar flera medier. Nu har regeringen klassat sjukdomen som allmänfarlig.

Det är Folkhälsomyndigheten som har bekräftat fallet av apkoppor i Stockholm, och som bett regeringen klassa sjukdomen som allmänfarlig. En smittutredning kring den drabbade personen pågår, men än är det inte känt hur hen har smittats.

Enligt Ekot har 17 andra fall också rapporterats från olika länder i Europa, bland andra Spanien och Storbritannien.

Apkoppor orsakas av apkoppsvirus, en art av ortopoxvirus och är en zoonos. Den finns hos vilda apor i det afrikanska regnskogarna, men enligt Folkhälsomyndigheten är det sannolikt gnagare som utgör reservoar för viruset. Hittills har fall av apkoppor utanför Afrika varit ovanliga.

Den vanligaste smittvägen för människor är via infekterade djur, men sjukdomen kan eventuellt också överföras sexuellt. Symtomen består av sår och blåsor som kan spridas över kroppen samt feber och allmän sjukdomskänsla. Någon särskild behandling finns inte.

Världshälsoorganisationen har kallat till möte om situationen, enligt den amerikanska nyhetstjänsten Statnews.

Källor: DN, Ekot, Folkhälsomyndigheten.