Privata veterinärer utför allt fler myndighetsuppdrag som OV

Privata veterinärer utför allt fler myndighetsuppdrag som OV Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Antalet uppdrag som utförs av privata officiella veterinärer, OV, ökade kraftigt förra året – visar ny statistik från Jordbruksverket. Men det behövs fler.

Ida-Maria Svensson är privat OV och utför varje år ett 40-tal uppdrag. Hon fick sitt förordnande för drygt sex år sedan och arbetar i den kapaciteten nästan uteslutande med intyg till hästar.

– Vi ser det som en service till våra kunder. Majoriteten är privatpersoner som antingen ska flytta utomlands med hästen eller säljer en häst utomlands, säger hon.

Det var tidigare väldigt svårt för folk att få tag en officiell veterinär, därför blev Ida-Maria Svensson en sådan. Tillsammans med några andra veterinärer med enskilda firmor bedriver veterinärverksamhet i Hörby.

Sverige har endast cirka 186 privata OV. En privat OV är enligt Jordbruksverket en person som har svensk veterinärlegitimation och som genomgått den speciella kostnadsfria grundutbildningen på nätet som myndigheten tillhandahåller. Veterinären ansöker sedan om förordnande för de djurslag och produkter som personen vill arbeta med som privat OV. Utbildningen är 10-16 timmar lång. För att få behålla sitt förordnande måste OV sedan fortbilda sig med 18-24 månaders intervall.

Den privata OV:n är enligt Jordbruksverket som andra OV ”en nyckelperson i arbetet med att förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar”. Det handlar bland annat om att skriva ut intyg till djur som ska resa över landets gränser.

En OV är enligt lag skyldig att utföra uppdrag inom dennes förordnade, som kan täcka en serie av djurslag eller enstaka som häst eller fjäderfä. Undantaget är om uppdraget anmäls inom 24 timmar innan förflyttning av djur.

Förra året utförde privata OV totalt 1 204 uppdrag i Sverige, vilket är en ökning med hela 54 procent jämfört med föregående år. Ett uppdrag kan omfatta ett eller flera djur.

De intyg som privata OV skrev ut förra året handlade till en överväldigande majoritet om hästar som reste till och från tävlingar i Sverige. Men liknande intyg skrevs även ut till fjäderfä, får och getter, sällskapsdjur, bin, cirkusdjur, försöksdjur och till djurprodukter som foder och fiskolja.

– Den officiella veterinären har ett myndighetsuppdrag att försäkra sig om att djuren är friska och följer de internationella regler som krävs för att man ska få flytta djur inom EU och även till tredje land. Officiella veterinärer kan bli anlitade för att göra olika smittskyddsutredningar också, säger Ulrika Bergman som är handläggare på Jordbruksverket.

–Jordbruksverket har ingen möjlighet att påverka var de officiella veterinärerna finns geografiskt då det beror på om enskilda veterinärer väljer att bli förordnade eller ej. Därför är antalet officiella veterinärer inte jämt fördelade över landet, säger hon.

Ida-Maria Svensson tycker det är intressant att arbeta med smittskydd som privat OV och att prata med hästägare om vad som är viktigt i det sammanhanget.

Genererar det fler kunder att du också är privat OV?

– Ja, det skulle det nog kunna göra men vi marknadsför oss inte direkt. Man får tänka sig för så att man inte hamnar i jävsituationer när man är privat OV. Det får man ha i bakhuvudet, säger Ida-Maria Svensson

Skulle du rekommendera dina veterinärkolleger inom den privata sektorn att skaffa sig ett förordnande som OV?

– Absolut, säger Ida-Maria Svensson.

Länk till Jordbruksverkets information om OV här

Text: Håkan Frisell. Bilden Veterinär Ida-Maria Svensson är även officiell veterinär och har steg 2-kompetens i hästodontologi. Foto: Eva Kemna