Får

TBE kan överföras till människa via opastöriserad mjölk

TBE kan överföras till människa via opastöriserad mjölk

TBE-virus kan överföras till människor via opastöriserade mjölkprodukter. Det visar en studie från SLU. Fästingburen hjärninflammation (TBE) är en av de allvarligaste fästingburna sjukdomarna hos…
SVA varnar för giftiga växter i beteshagarna

SVA varnar för giftiga växter i beteshagarna

När får och nötkreatur kommer ut på bete kan de beta giftiga växter, eftersom de kan uppfattas som smakliga. Förgiftningen kan vara svår att diagnosticera.…
Tre SVA-projekt får totalt 24 miljoner kronor från Forma

Tre SVA-projekt får totalt 24 miljoner kronor från Forma

Formas utlysning för att öka djurskydd och djurvälfärd för djur i människans vård har resulterat i att tre projekt från SVA beviljas 8 miljoner kronor…
Slakterier upptäcker allt fler dräktiga djur

Slakterier upptäcker allt fler dräktiga djur

Antalet ärenden med högdräktiga och nyförlösta djur som upptäcks på landets slakterier ökar. Samtidigt uppger en länsstyrelse att fler fel görs i dräktighetsundersökningar ute hos…
Ny klövsjukdom diagnostiserad på svenska får

Ny klövsjukdom diagnostiserad på svenska får

Smittsam digital dermatit hos får har för första gången diagnostiserats i en svensk besättning. Sjukdomen, som är vanlig i Storbritannien, orsakas av bakterier som ger…
Stec-bakterier hittat på lammkött

Stec-bakterier hittat på lammkött

Livsmedelsverkets undersökning har påvisat Stec-bakterier på lammkött både från Sverige och från andra länder. Bakterierna är dock oftast inte av den typ som kan leda…
SLU ger råd om krisfoder till idisslare

SLU ger råd om krisfoder till idisslare

Den extrema torkan skapar en akut brist på foder till betande djur. Ett antal SLU-forskare som är experter på djurs utfodring, ställt samman en artikel…
EU inför lättnader i synen på riskmaterial för BSE

EU inför lättnader i synen på riskmaterial för BSE

En EU-förordning från 2015 ändras, så att vissa vävnader från nötkreatur, får och getter inte längre ska betraktas som specificerat riskmaterial för BSE. Det gäller…
Framgångsrikt arbete mot fårsjukdomen scrapie

Framgångsrikt arbete mot fårsjukdomen scrapie

Det svenska kontrollprogrammet för den allvarliga fårsjukdomen scrapie har nått sitt mål. Sverige har högsta EU-status, försumbar risk, vilket innebär att det är osannolikt att…
Hon tar fram bättre analyser av fotröta hos får

Hon tar fram bättre analyser av fotröta hos får

Tre nya metoder har utvecklats för att snabba på och effektivisera analysen av fotröta hos får. Det visar Sara Frosth (bilden) i sin doktorsavhandling. Fotröta…
Siljans Chark åtalsanmäls för bristande djurskydd

Siljans Chark åtalsanmäls för bristande djurskydd

Livsmedelsverket misstänker att Siljans Chark AB inte bedövat lamm på rätt sätt vid slakt och åtalsanmäler därför företaget. Det framgår av ett pressmeddelande. ”Livsmedelsverket misstänker…
Ekologiska höns och grisar ökar snabbt

Ekologiska höns och grisar ökar snabbt

Antalet ekologiska värphöns ökat snabbt . 2015 var mer än 1,1 miljoner värphöns ekologiska, en ökning med 24 procent jämfört med 2014. Även den ekologiska…