TBE kan överföras till människa via opastöriserad mjölk

TBE kan överföras till människa via opastöriserad mjölk

TBE-virus kan överföras till människor via opastöriserade mjölkprodukter. Det visar en studie från SLU.

Fästingburen hjärninflammation (TBE) är en av de allvarligaste fästingburna sjukdomarna hos människor i Europa. Sjukdomen orsakas av TBE-virus, som främst överförs via fästingbett, men även via konsumtion av opastöriserad mjölk eller opastöriserade mjölkprodukter såsom ost och yoghurt. Nötkreatur, får och getter kan bli infekterade utan att uppvisa symtom, men utsöndra viruset i mjölken.

Syftet med studien var att identifiera och kartlägga riskområden för TBE i Sverige genom att undersöka TBE-virusantikroppar i tankmjölksprover från 102 mjölkbesättningar. De deltagande producenterna svarade på frågor om gårdens mjölkproduktion, pastörisering, fästingprofylax, fästingburna sjukdomar och TBE-vaccination. Mjölkproverna analyserades med en ELISA-metod.

TBE-virusantikroppar påvisades på 20 gårdar. På dessa gårdar togs nya tankmjölksprover samt individuella mjölk- och råmjölksprover. Resultaten gav tillsammans med tidigare kunskap om TBE viktig information om ett riskområde kring insjön Skagern, belägen mellan Närke, Värmland och Västergötland.

Konsumtion av opastöriserad mjölk, otillräcklig fästingprofylax på djur och bristande TBE-vaccination hos människor är riskfaktorer för livsmedelsburen TBE. Analys av mjölk för TBE-virusantikroppar kan vara en användbar metod för övervakning av sjukdomen.

Länk till publikationen här

Källa: SLU