Parasiter

SVA efterlyser prover från sjuka rådjur

SVA efterlyser prover från sjuka rådjur

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vill i ett forskningsprojekt ta reda på om rådjur kan sprida parasiten kryptosporidier till människor via grönsaker. I ett första led…
Brittiska hästveterinärer kämpar mot resistenta parasiter

Brittiska hästveterinärer kämpar mot resistenta parasiter

Den brittiska hästveterinärföreningen (Beva) har publicerat en mängd nya riktlinjer för att vägleda veterinärer i hur man använder avmaskningsmedel för häst. Med resistensen mot avmaskningsmedel…
Elanco lanserar den första receptfria fästingtabletten till hund och katt

Elanco lanserar den första receptfria fästingtabletten till hund och katt

Redan sommaren 2023 lanserade läkemedelsbolaget Elanco den första receptfria tabletten mot fästingar, AdTabTM. Tuggtabletten är godkänd i EU av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Till våren…
TBE kan överföras till människa via opastöriserad mjölk

TBE kan överföras till människa via opastöriserad mjölk

TBE-virus kan överföras till människor via opastöriserade mjölkprodukter. Det visar en studie från SLU. Fästingburen hjärninflammation (TBE) är en av de allvarligaste fästingburna sjukdomarna hos…
Så infekterar toxoplasma sina värddjur

Så infekterar toxoplasma sina värddjur

Nu har forskarna upptäckt hur parasiten toxoplasma, vanlig hos katter, infekterar sina värddjur, inklusive människor. Det skriver Dagens Nyheter. Det är sedan tidigare känt att…
Säkrare metod att diagnostisera borrelia på gång

Säkrare metod att diagnostisera borrelia på gång

Effektiviteten i dagens serologiska tester för att upptäcka borrelia har ifrågasatts. I USA har forskarna därför lanserat en ny diagnostisk metod, som bygger på att…
Trikiner hittade hos björn och vildsvin

Trikiner hittade hos björn och vildsvin

SVA har hittat trikiner hos björn för första gången sedan 2016, samt hos vildsvin. Det var det andra fyndet i år av trikiner hos vildsvin.…
SVA: Avmaskning av häst bör baseras på träckprover

SVA: Avmaskning av häst bör baseras på träckprover

Nu varnar SVA för att avmaska hästar rutinmässigt. Utvecklingen av resistens hos hästparasiter måste bromsas, därför bör avmaskning vara baserad på träckprover. Det framgår av…
SVA vill ha in rävspillning

SVA vill ha in rävspillning

SVA genomför för närvarande övervakning av parasiten rävens dvärgbandmask i hela Sverige. Allmänheten uppmanas att skicka in rävspilling och även döda rävar till SVA. 2011…
Bikvalster bekämpas med specialutvecklad svamp

Bikvalster bekämpas med specialutvecklad svamp

En nyutvecklad stam av den entomopatogena svampen Metarhizium brunneum, som finns i jordar i hela världen, kan användas för att bekämpa en parasit som angriper…
Första bekräftade fallet av TBE hos hund i Sverige

Första bekräftade fallet av TBE hos hund i Sverige

Klinikveterinärer i svenska och skandinaviska områden där fästingar är vanliga, bör ha TBE i åtanke hos hundar som uppvisar neurologiska symptom. Detta sedan det första…
Varmare klimat påverkar husdjuren i Norden

Varmare klimat påverkar husdjuren i Norden

Läkemedelsbolaget MSD Animal Health lanserar initiativet Protect Our Future Too, som syftar till att öka medvetenheten kring hur ett förändrat klimat kan påverka husdjuren. Företaget…