SVA: Avmaskning av häst bör baseras på träckprover

SVA: Avmaskning av häst bör baseras på träckprover

Nu varnar SVA för att avmaska hästar rutinmässigt. Utvecklingen av resistens hos hästparasiter måste bromsas, därför bör avmaskning vara baserad på träckprover. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sedan flera år rekommenderar SVA att träckprov tas innan man avmaskar och att endast hästar som sprider smitta ska avmaskas. På våren bör analysen nu inkludera kontroll för både stor blodmask och bandmask. Trots att hästar går på samma beten är den individuella variationen stor vad gäller utsöndring av parasitägg. I regel är det få individer i en flock som utsöndrar mycket ägg, vilket betyder att avsevärt mindre avmaskningsmedel används om endast dessa individer avmaskas. En restriktiv användning av avmaskningsmedel bromsar upp utvecklingen av resistens som redan blivit ett problem hos små blodmaskar och spolmask.

– April-maj är den viktigaste tidpunkten för träckprovtagning för parasitanalys. Då hinner man utföra eventuell avmaskning innan sommarbetet. Stor blodmask är den parasit som kan skada hästar mest och därför är det viktigt att analysera för den på våren. Även om det är ganska få individer som har stor blodmask var det ändå 31 procent av SVA:s övervakningsgårdar som hade minst en positiv häst 2021, säger Eva Osterman Lind, laboratorieveterinär på SVA.

Förekomsten av stor blodmask har ökat under de senaste 15–20 åren. I SVA:s material har 75 procent av de hästar som testar positivt på våren kommit nya till gården sedan våren innan.

– Det visar vikten av att vara noggrann med avmaskning av nya hästar vid ankomst. Vi rekommenderar även att man undersöker effekten av avmaskningen genom att följa upp med ett nytt prov två veckor senare, säger Eva Osterman Lind.

Hästgårdar som är med i SVA:s övervakningsprogram bidrar till kunskap om parasitkontroll både genom att träckprovsresultat kan används för sammanställningar och statistik och genom att delta i studier när de ges möjlighet. Förra året deltog flera gårdar i en studie inom ramen för ett examensarbete vid SLU där resistenssituationen rörande ivermektin undersöktes. Studien visade att effekten av ivermektin tycks vara bättre i Sverige än i många andra länder i Europa. Två gårdar som visade på en otillräcklig effekt ska undersökas i år igen.

– När hästägare skickar träckprov till ett laboratorium på våren bör de försäkra sig om att analyserna utförs med metoder som kan påvisa både stor blodmask och bandmask. I SVA:s övervakningsprogram för hästar använder vi alltid sådana metoder på våren och en veterinär finns på plats dagligen för att svara på frågor och diskutera provsvaret. Förutom resultaten av analyserna får övervakningsgårdar också ett veterinärutlåtande med förslag på åtgärder baserade på provresultat och resultat från tidigare år, säger Eva Osterman Lind.

Avmaskning baserat på träckprovsresultat har sedan receptkravet infördes 2008 lett till att mängden avmaskningsmedel som används till häst har halverats. Träckprovsresultat ger även vägledning om vilken substans som är lämplig att använda vid avmaskning.

För att bevaka resistenssituationen på gården rekommenderar SVA att mäta effekten av avmaskning vart annat till vart tredje år genom att provta hästar före avmaskning och två veckor senare. Provet som tas efter avmaskning ska då inte innehålla några, eller endast ett fåtal parasitägg. SVA kan bistå med råd i samband med sådan effektkontroll.

Källa: SVA