SVA efterlyser prover från sjuka rådjur

SVA efterlyser prover från sjuka rådjur Hjälp SVA att få in fler prover på sjuka rådjur. Bild: Adobe Stock

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vill i ett forskningsprojekt ta reda på om rådjur kan sprida parasiten kryptosporidier till människor via grönsaker. I ett första led undersöker SVA om rådjur med diarré har drabbats av kryptosporidier som de kan sprida vidare.

– Projektet startade förra året och vi är mycket glada över alla som hjälpt oss hittills med prover. Under 2023 fick vi in 25 träckprover från rådjur med diarré, dessa är nu analyserade. Vi fick också in 11 hela självdöda rådjur som vi kunnat obducera och ta prover från. Av de 36 djuren visar analyserna att hela 22 procent var positiva för kryptosporidier. Nu väntar vi på analyserna för artbestämning så vi kan se om alla drabbats av samma eller olika arter av kryptosporidier, och om det är arter som smittar till människor, säger Ellinor Spörndly-Nees, biträdande statsveterinär på SVA.

Behöver få in fler prover

Studien pågår hela 2024 och SVA vill ha hjälp att samla in fler prover från rådjur med diarré.

– Det är ju inte varje dag vi springer på rådjur som bajsar, speciellt inte ett som också har lös avföring. Därför är det så viktigt att de som gör det rapporterar till oss. Så om du ser ett rådjur med lös avföring, försök samla in ett prov från avföringen. Det är bara med allmänhetens hjälp vi kan spåra parasiten hos rådjuren och få en bild av läget. Men följ instruktionen, avföring från sjuka djur kan annars smitta dig. Vi är ytterligt tacksamma för alla som bemödar sig med att skicka in prover, de gör verkligen en insats för forskningen, säger Emelie Pettersson, biträdande statsveterinär som leder studien på SVA.

Luriga kryptosporidier

Forskningsprojektet undersöker om kryptosporidier kan vara en av orsakerna till att rådjur får tarminflammation och diarré. Kryptosporidier (Cryptosporidium spp.) är encelliga parasiter som infekterar tarmslemhinnan och kan orsaka bland annat diarré. Kryptosporidier kan infektera många djurslag, även människa. Hos människor kan parasiten orsaka olika grad av sjukdom, allt från lindriga symtom till kraftiga diarréer och buksmärta. Hos en del ses inga symtom alls. Likaså är det hos djur där en infektion kan ge kraftiga diarréer hos framför allt unga djur, men det är inte ovanligt att djur är infekterade utan att några symtom ses alls.

Använd Rapporteravilt

För att lämna in ditt prov går du in på rapporteravilt.sva.se .

Läs mer hos SVA här: